En webbstrategi kan liknas vid att ett bestiga berg. För att nå målsättningen analyseras de hinder som försvårar bestigningen. Strategin bygger på att definiera lösningar för geografiska förutsättningar typ klimat, väder, vind och temperatur men även praktiska saker som packning, tidsberäkning, bärhjälp, mat och logi, material, kläder.

Förutsättningar är olika för varje bestigning och tidpunkt. Varje bestigning planeras efter sina förutsättningar vid varje tillfälle. Processen arbetas fram utifrån vision och målsättning. Det handlar var man bäst investerar och vilka verktyg som ger bäst resultat.

Dessa grundläggande tankar och arbetssätt kan användas i de flesta projekt även om det kanske måste omorganiseras för olika inriktning. Här nedan specificerar jag hur man går tillväga för att arbeta med webbstrategier för ett webbprojekt. God kunskap och lång erfarenhet betalar av sig och man kan komma lång på en liten budget.

Vision och tanke

Vad är tanken bakom strategin? Vad kan den bidra med som är positivt för företaget?

Syfte

Vad skall strategin leda till? Vilka motiv finns?

Målsättning

Vilka mål skall företaget nå med sin webbstrategi? Försäljningsplan, bredare kunskap om företaget och ökad synlighet osv.?

Handlingsplan

För att nå målsättningarna behöver man en handlingsplan om hur och när saker skall genomföras. Vem som ansvarar för olika delar och vem man vänder sig till vid problem? Hur löser man problem som eventuellt uppstår och hur dom ska lösas?

Mätpunkter

Fungerar webbstrategin? Ökar våra intäkter eller blir vi mer synliga? Det är viktigt att man under genomförandet, med jämna mellanrum, kontrollerar så att allt flyter på som det ska.

Uppföljning och Analys

Vilka mål har man nått? Motsvarar resultatet förväntningarna och de visioner som strategin från början hade? Analys, Statistik och uppföljning är det viktigaste för att långsiktigt arbete.

Vem behöver webbstrategier

Om du har en vision om att överträffa konkurrerande företag kan du planera din vision med en webbstrategi.

Webbstrategin löser vi internt

Utefter den erfarenhet och tid som krävs så kan man givetvis arbeta fram sin egen webbstrategi inom företaget. Frågan är om tänket jag tidigare nämner om bergbestigning verkligen håller hela vägen. Inte hade en nybörjare tagit sig till toppen med egenhändigt framtagen strategi helt utan erfarenhet.

Anlita ett proffs som kan påvisa sin skicklighet

De som arbetar i branschen har bred kunskap och lång erfarenhet som du kan ta del av. Jag har arbetat med internet och digital publicering sedan 1996 och har en gedigen bakgrund och bredd. Lång erfarenhet är den bästa bedömningen av någon man vill anlita. Efterfråga alltid tidigare resultat så du är säker i din båt och fråga gärna efter referenser.

Ett proffs med referenser är värt varje minut av din tid och du lär dig också under projektets gång vad som är viktigt och hur det skall göras.

Be Sociable, Share!