Vad krävs av en webbstrateg

digital strategi

Att arbeta som webbstrateg är kul och det finns massor med projekt på internet som behöver expertis. En expert med bred kompetens inom webb och digitala strategier. Vi arbetar med flera olika områden och är expert på att ta fram olika koncept och analyser. Du kan arbeta med en konsult som extern resurs men även arbeta som webbstrateg i större företag. Hitta ett team där man arbetar med marknadsföring, projektledning, sociala medier för en ledande roll i ditt webbprojekt.

Min erfarenhet som webbstrateg är att man behöver ha en enorm bredd som designer, programmering och front-end. Även god erfarenhet inom user experience och ha jobbat i minst 10 år med webbproduktion på flera stolar. Detta är min erfarenhet som arbetat som lärare inom mediagymnasiet, utbildare inom data grund, webbdesignlärare, konsult och webbdesigner i Sverige men mest utomlands

Att jobb som webbstrateg

Att jobba som webbstrateg är bland det roligast jag gjort och det är verkligen både utmanande och roligt och varje dag är lärorik med nya ideer och tankar. Jag jämför rollen som webbstrateg som att vara art direktor på en reklambyrå på 90-talet.

Det finns ingen tydlig utbildning att bli strateg men normalt krävs en lång erfarenhet och bredd inom teknik och produktionsledning för webbprojekt, sociala medier och att ha koll på senaste tekniken. Vilka kunskaper som krävs varierar då rollen som webbstrateg ser olika ut i olika organisationer, men följande delar brukar vara viktigt:

  • Duktig på att ta människor och sociala verksamheter
  • Erfarenhet av webbprojektledning
  • God förmåga att lyssna och analysera kundens behov
  • Förmågan att sätta mål, följa upp och genomföra förbättringar i kundens projekt
  • God kunskap inom HTML, CSS och publiceringssystem
  • Insikt i användarvänlighet och tillgänglighet, UX-design
  • Kunskap om sociala medier och internetmarknadsföring
  • Kunskap om sökmotoroptimering, Adwords och andra sätt att driva trafik
  • Skriva för webb och bildredigering

Webbstrategier är unika i varje projekt

webbstrategi affärer

Alla företag har en olik struktur och annorlunda strategi, målgrupp, affärside och tänk. ”Webbstrategier är unika i varje projekt”. För att ditt företag ska uppnå maximala resultat utan att virra omkring och testa nätverk, teknik, sociala medier kan en webbstrateg med god erfarenhet och kunskap anpassa och strategiskt handlingsmodell för hur man går tillväga för att möta företagets behov.

Företag som satsar på sociala medier ska inte ha en uppfattning om att det är gratis bara för att verktygen är gratis. Dina medarbetare måste spendera mycket tid innan en artikel kommer till och förmdelar den informationen man vill, grafisk produktion och företagsprofilering är viktiga komponenter för företagets synlighet på internet och man måste räkna med alla poäng så långt det går för att lyckas med varje artikel. Att kittla en blivande kund med att läsa hela artiklar innebär att du satt kroken i fisken och ett växande intresse ska forsätta attrahera och kittlas.

Det finns ingen vits med att överösa dina läsare med tomma löften eller artiklar som ör snarlika de tidigare, om du inte informerar om det. Jag skriver likartade artiklar inom ett tajt intresseområde och har inte så stor bredd i det jag skriver. Jag hoppas ändå att jag fiskar upp en eller två nya läsare per dag i mina twitter feed.

Jag lär mig varje dag av frågeställingar, funderingar och andras erfarenheter… Att utgå från grundläggande värderingar och strategier kan vara a och o för att nå målsättningen.

1. Användare

Det handlar om att skaffa sig kunskap om vad användarna gillar att göra på webben och deras beteende. Det innebär att bygga en webbplats som möter användarnas behov. En väl fungerande webbplats helt enkelt.

2. Verksamheten

Webbplatsen måste stödja verksamhetens mål och bidra till affärsnytta. Det gäller att webbprojektet är väl förankrat och att utvecklingen prioriteras utifrån vad som ger mest nytta för både verksamheten och användarna.

3. Kommunikation/design

Hur ska varumärket gestaltas och kommuniceras på webben, vilka är de viktiga kommunikativa aspekterna som webben ska stödja, både på sajten och utanför. Vilka värden och värderingar vill vi förmedla.

4. Webbteknologi

Man måste ha en god förståelse för webbteknologin och tjänstekoncept. Hur kan man på bästa sätt använda teknologin för att att skapa tjänster med högt värde. Det viktiga är att teknologin ska stödja verksamhetens mål och processer och användarnas behov, inte tvärt om.

Själva poängen med resonemanget är att alla fyra perspektiven måste vara tillgodosedda. En webbstrategi/webbplats som exempelvis drivs utifrån tekniksidan (läs traditionellt IT-avdelningen) riskerar att fokusera för mycket på tekniken och inte de övriga perspektiven. Det kan resultera i sajt som har rätt arkitektur och basplattform, men som användarna inte gillar och som inte uppfyller verksamhetens mål.

Balansen mellan de fyra perspektiven är alltså vad framgångsrik webb handlar om. Hur ser det ut på din webbplats, är ni i balans?

Webbstrategi – vem drar nytta av det

webbstrategi

En webbstrategi kan liknas vid att ett bestiga berg. För att nå målsättningen analyseras de hinder som försvårar bestigningen. Strategin bygger på att definiera lösningar för geografiska förutsättningar typ klimat, väder, vind och temperatur men även praktiska saker som packning, tidsberäkning, bärhjälp, mat och logi, material, kläder.

Förutsättningar är olika för varje bestigning och tidpunkt. Varje bestigning planeras efter sina förutsättningar vid varje tillfälle. Processen arbetas fram utifrån vision och målsättning. Det handlar var man bäst investerar och vilka verktyg som ger bäst resultat.

Dessa grundläggande tankar och arbetssätt kan användas i de flesta projekt även om det kanske måste omorganiseras för olika inriktning. Här nedan specificerar jag hur man går tillväga för att arbeta med webbstrategier för ett webbprojekt. God kunskap och lång erfarenhet betalar av sig och man kan komma lång på en liten budget.

Vision och tanke

Vad är tanken bakom strategin? Vad kan den bidra med som är positivt för företaget?

Syfte

Vad skall strategin leda till? Vilka motiv finns?

Målsättning

Vilka mål skall företaget nå med sin webbstrategi? Försäljningsplan, bredare kunskap om företaget och ökad synlighet osv.?

Handlingsplan

För att nå målsättningarna behöver man en handlingsplan om hur och när saker skall genomföras. Vem som ansvarar för olika delar och vem man vänder sig till vid problem? Hur löser man problem som eventuellt uppstår och hur dom ska lösas?

Mätpunkter

Fungerar webbstrategin? Ökar våra intäkter eller blir vi mer synliga? Det är viktigt att man under genomförandet, med jämna mellanrum, kontrollerar så att allt flyter på som det ska.

Uppföljning och Analys

Vilka mål har man nått? Motsvarar resultatet förväntningarna och de visioner som strategin från början hade? Analys, Statistik och uppföljning är det viktigaste för att långsiktigt arbete.

Vem behöver webbstrategier

Om du har en vision om att överträffa konkurrerande företag kan du planera din vision med en webbstrategi.

Webbstrategin löser vi internt

Utefter den erfarenhet och tid som krävs så kan man givetvis arbeta fram sin egen webbstrategi inom företaget. Frågan är om tänket jag tidigare nämner om bergbestigning verkligen håller hela vägen. Inte hade en nybörjare tagit sig till toppen med egenhändigt framtagen strategi helt utan erfarenhet.

Anlita ett proffs som kan påvisa sin skicklighet

De som arbetar i branschen har bred kunskap och lång erfarenhet som du kan ta del av. Jag har arbetat med internet och digital publicering sedan 1996 och har en gedigen bakgrund och bredd. Lång erfarenhet är den bästa bedömningen av någon man vill anlita. Efterfråga alltid tidigare resultat så du är säker i din båt och fråga gärna efter referenser.

Ett proffs med referenser är värt varje minut av din tid och du lär dig också under projektets gång vad som är viktigt och hur det skall göras.

Att skriva med Yoast som SEO verktyg

yoast illustration

Att skriva artiklar eller ”blogga” kan vara inspirerande och riktigt roligt. Till saken hör att man bygger sitt skrivande på kunskap, erfarenhet och viljan att dela med sig. Det viktigaste är att ha en specifik inriktning i det man skriver för att samla poäng för både läsarna och sökmotorerna. En återkommande läsare är målet och det jag tänker beröra i denna artikeln är hur din läsare hittar dig från början.

WordPress ett av de bättre bloggverktygen på marknaden. Dessutom med möjligheten att utnyttja tilläggsverktyg är chansen stor att du med denna guiden kan bli riktigt bra på att optimera varje artikel du skriver. De tilläggsverktyg som kommer hjälpa dina läsare att hitta dig heter Yoast SEO.

Att blogga med Yoast som SEO verktyg är enkelt. Att skriva med inriktning att attrahera dina läsare ändrar ditt sätt att skriva och chansen ökar att din artikel planeras efter annan ordning efter denna introduktion.

Guide för bloggande och SEO med Yoast för WordPress

Att skiva är en konst och om du är duktig och har inriktning som intresserar andra har du kommit en bit på väg. Det finns några saker man bör tänka på och för att göra rätt från början krävs det att man skriver på ett sätt att man fångar besökarens intresse och samtidigt flirtar med Google för att nå synlighet i sökmotorerna. Hur detta går till går jag igenom i denna artikel.

Att skriva sökmotoroptimerade artiklar

Varje artikel har ett syfte och ska därför vara strikt ämnesorienterad. Med fokus på att skriva en bra artikel måste du tänka på att vara rak, enhetlig och att inte slösa någon annans värdefulla tid. Resultatet av en bra artikel kan mycket väl generera fler läsare och strävan är att kunna skapa affärer runt detta initiativ.

Yoast SEO med WordPress

Vi kommer använda ”Yoast” för optimeringen av artiklarna baserat på sökord och ämnesområde. Detta innebär att hela cybercombloggen blir inriktad på alla medbloggares ämnesområde men varje artikel är unik i sitt ämne och sökord.

Sökord i din bloggartikel

För att nå målet med en artikel bör planering och struktur följa en mall där optimeringen av sökord är viktiga för att din artikel ska vara intressant och rankad i sökmotorerna.

”Sökmotoroptimering handlar om att attrahera besökaren och samtidigt flirta med Google”.

Vi följer ett koncept som fungerar och du behöver bara vara lyhörd, intresserad och lite tålmodig för att lyckas och se resultat.

Din första artikel i WordPress

Skrivandet är ofta en process i flera steg innan man är helt klar. Du vill inte publicera artikeln direkt utan spara den så du kan bearbeta och förbättra tills att du är nöjd med allting. Du vill även förstärka med bilder och grafik och här berör vi en viktig del som ofta glöms bort.

Artikelns namn / rubriker

Namnet på varje artikel har syftet att fånga intresset men även leda dig till svaret på frågan. Du skriver en inledande titel som även innefattar de sökord du vill relatera till och har en beskrivande roll. När du namngett din artikel får den automatiskt ett relaterat filnamn.

Artikelns URL

Om du byter titeln på artikeln bör du även ändra det unika filnamn som automatiskt tilldelats från början. Detta gör du genom att editera ovanför artikelns titel. Det finns en ruta där du klistrar in din nya titel och sparar sedan dokumentet igen. Dokumentet i den rutan får ett namn i likhet med ”/titel-pa-din-artikel/”.

Stycke och brödtext

Var rak och kortfattad med fokus. Ingen tjänar på att svamla oväsentligt. ”Less is more”.

Underrubriker

Du skapar bättre läsbarhet med uppdelade stycken och underrubriker. Sökmotorerna värderar en semantisk struktur och rankar dig högre ju bättre du blir på detta.

Bilder i din artikel – ”en bild säger mer än tusen ord”
Det är viktigt att en bild har det motiv du vill förstärka och att den relaterar till artikeln. Att namnge en bild är en ofta bortglömd del i sökmotoroptimeringen. Hittar du en bild på nätet och vill använda den måste du se till så namnet är rätt för din artikel. Använd gärna titlar och alternativ text för bilderna.

Fel namn på bilden: 756443566550.JPG
Rätt namn på bilden: namnet-pa-din-artikel.jpg

Svenska tecken som å ä och ö ska ersättas med a och o för korrekt optimering.

Kategorier för din artikel

Det du skriver har ofta en eller flera inriktningar och bör väljas in i din kategori. Det viktiga med att välja kategori är att den relaterar till en viss ordning när läsaren senare söker efter artiklar i bloggen. Du kan ha flera kategorier så länge det har en relevans.

Tags för din artikel

Detta har likvärdigt syfte som val av kategori när man söker i bloggen samt sökord för din artikel. Dessa är även valbara i det man kallas ”tag cloud”. En besökare kan hitta relaterade artiklar på så sätt.

Yoast SEO

Efter att du har din artikel klar och är nöjd är det dags att optimera för dina sökord och inriktning med hjälp av SEO-verktyget Yoast. Optimeringen görs genom att man lägger till SEO-titel, meta beskrivning av artikeln samt säkerställer att optimeringen valideras.

För att validera artikeln finns nedan exempel hur verktyget optimerar artikeln.

1. Kopiera titeln från artikeln och klistra in i Yoast verktyget enligt nedan.

20120617-181055.jpg

2. Ange din SEO-titel här och kopiera helt enkelt din titel som tidigare enligt nedan.

20120617-181839.jpg

3. Beskriv nu din artikel men ha i tanke att du ska ha med din titel, rätt formaterad och korrekt.

20120617-182002.jpg
Ovan ser du att den röda -6 påvisar att texten är för lång och bör därmed skrivas om.

4. Slutligen har du en lista i den övre delen som ger dig grönt ljus för din optimering med Yoast.

20120617-182104.jpg

Har du inte lyckats med din optimering enligt mina instruktioner kommer du se indikeringar i rött behovs kommer behöva optimera korrekt för att artikeln ska vara godkänd och redo för att publicera.

Sociala medier – med dina ambassadörer

Det finns säkert företag som inte har nytta av dessa nymodigheter men som webbstrateg och webbdesigner sedan 1997 kan jag bara föreställa mig ett fåtal branscher som inte vill synas, behöver synas eller har nytta av att synas i den digitala världen. Jag har arbetat med sociala medier sedan 2006 och dagligen görs nya försök till succe. Alla kan testa och registrera gratis konton för att idag lära sig av nya sätt att arbeta på.

Erbjuder du något mot en ”check-in”

Jag ser ibland vädjande klädbutiker och restauranger som ställer ut ”Gilla”-skyltar i hopp om att någon förbigående ska ta upp mobiltelefonen, ”checka in” på din restaurang och värdera din service, mat, ta en bild och sedan sprida informationen i dina nätverk. Ett ”Gilla” erbjudande hade varit lockande i det sambandet med det verkar man inte förstått själva syftet.

En marknadsföringssatsning med sociala medier innebär oftast att man erbjuder sina kunder någonting av värde för ett sedan strategiskt växa med sina gillande kunder och vänner. En ide är att du erbjuder kunden en tjänst eller erbjudande med en ”check-in” hos dig. Med Facebook som bas kan man arbeta fram sin webbstrategi och synlighet.

Din tid blir din investering

Etablerade företag med lång bakgrund verkar anpassa sig till sociala medier men vi har bara börjat använda dessa verktyg vilket tar tid. Det tar tid att förstå och etablera sin företagsprofil i sociala medier och för att inte missa tåget är det viktigt att man finns där kunderna finns och det oberoende av kanal. Sociala medier är det absolut bästa alternativet, verktygen är gratis och din tid blir din investering.

Nöjda kunder sprider ditt budskap

Många företag har stor nytta av traditionell social verksamhet då de dagligen har fördelen att möta kunderna i butiksdörren men att inte utnyttja sociala medier är en stor ekonomisk miss eftersom man inte ger sina nöjda kunder att förmedla och dela ditt budskap i sina nätverk. Det mest positiva med dessa sociala kanaler är att man inte själv behöver bygga ett förtroende till de man sprider budskapet till eftersom i vänners nätverket är förtroendet redan på topp.

Sociala medier – dela förtroendet inom företaget

Sociala medier handlar om att man bygger förtroende och styrka hos anställda och förmedlar frihet att delta i företagets sociala medier och dela intresse och kunskap som ambassadör i företagets sociala nätverk. Att få vara med och sprida företagets ideal, etik och mediala verksamhet kommer man väldigt långt med i ett internt nätverk och det gynnar företaget, anställda och kunderna.

HTML – lite historia om webbpublicering

HTML5

HTML-kod är den kod man använder sig av som grundläggande struktur när man organiserar information för webbsidor. HTML-kod är egentligen inte ett som programmering eftersom det mest handlar om informationsarkitektur och strukturering av information. Den man som introducerade oss för iden att använda ett språk för just kodning av webbsidor heter Tim Berners-Lee och kom med iden redan 1989. 1991 kunde vi se ett kodspråk, där man använde de så kallade ”HTML Tags” för kodning av webbsidor. Kodspråket hade då ca 18 ”Tags” och kunde användas på samma sätt som idag.

Historia för HTML

November 1995 HTML 2.0
January 1997 HTML 3.2
December 1997 HTML 4.0
December 1999 HTML 4.01
May 2001 XHTML 1.1 strict
January 2008 HTML 5

Det viktigast som hänt med HTML-kod och produktion av webbsidor ligger ungefär 6-8 år tillbaka i tiden då många webbdesigners seriöst började stödja och arbeta mot de webbstandarder för digital publicering som arbetats fram av W3C. Under flera år ersattes HTML 4 med XHTML för att man ville se en förändring och man balanserade på ett försök att optimera mot en ny teknisk möjlighet. Skulle detta göra HTML till en gammal standard och XHTML skulle ta över? Nej, det klar gjordes att XHTML 2.0 inte skulle komma att vidareutvecklas utan ersättas av HTML 5 och det är där vi står idag.

Webbstandarder

Webbstandardiseringen kom som en våg tillsammans med sökmotoroptimering i mitten på 2000-talet. En period då många webbdesigners övergick till den alternativa webbstandarden XHTML, ”eXtensible Hyper Text Language Markup”, med fokus på att även integrera mer av CSS3 växte även ny kunskap fram och det tog skruv i W3C.

Semantisk kodning

I mitten på 2000-talet drevs intresset upp för att publicera HTML och webbstandarder av hörde kvalitet. Man började bygga webbsidor utan tabeller som informationsarkitektur och man kunde se en stor skillnad i möjligheterna hur man mer logiskt kunde strukturera information. Semantisk MarkUp betyder att man avser att använda den specifika koden för sitt ursprungsbruk. Detta innebär att man exempelvis använder tabeller endast för att innehålla data, precis som det var utvecklat för från början. Validering av koden blev viktigare och man följde regler som verifierats av W3C och det började bli lite ordning på internetpublicering. Det viktigaste steget i denna utveckling handlade om att man strukturerade informationen på ett organiserat sätt samt flyttade ut design och form i den tekniken man kallas CSS, Cascading Style Sheet.

Det viktiga med semantisk kodning kom av att man kunde separera information och design och optimera ändringar optimerades i varje projekt via en en da fil i projektet. Minsta lilla ändring kom globalt att ändra alla sidor med ett enda klick och man optimerade sidorna mycket snabbare. Detta kom senare även att vara av vikt för sökmotorerna som värderar snabbare sidor högre i sökmotorplaceringar idag. Ju bättre jobb du har gjort i webbstrukturen och optimeringen av alla detaljer desto bättre Sökmotoroptimering och placering når sidan.

Gamla webbläsare och nya webbstandarder

Det generella problemet med webbstandarder och den snabba utvecklingen som kom var att stora företag med interna policykrav stretade emot eftersom förståelsen för att hänga med trender i webbranschen inte alls gick hand i hand med deras kunskap eller intresse. Detta försenade mycket av hur man kunde använda senaste tekniken för webbpublicering och även börja integrera CSS3 tillsammans med HTML5.

Microsoft hade tidigare släppt en mycket dåligt förberedd webbläsare. Den ökända Internet Explorer 6, som under 10 års tid invecklat webbutvecklingen istället för att gå med strömmen, hittat på egna standarder som inte gick hand i hand med W3C webbstandarder. Detta satte käppar i hjulen för oss webbdesigners och webbdesign var ett tidsödande elände under många år. Vi som varit med från början när Netscape och Internet Explorer kom hade ett lättare läge då vi hade mer erfarenhet av hur krångligt det kunde bli med cross-browser utveckling.

Nya webbläsare och webbstandarder

Vi har idag ett antal nya webbläsare och roliga möjlihgeter att publicera information med ny teknik. Med HTML5 har vi nya utsikter och man kan redan idag använda sig av de flesta ”Taggar” för både Video och andra roliga sätt att integrera exempelvis Sociala Medier. VI har även kommit till ett steg i utvecklingen där vi även borde se till användarnas behov och tekniska utrustning. Jag talar om det som kallas för Responsive Design. Det är kul när teknik inte fastnar och man inte kommer någon vart. Idag har vi kommit en lång bit på väg för internetpublicering men vi kommer skratta gott om några år om hur vi idag arbetar.

Responsive Webbdesign – anpassa befintlig information

Nyaste tekniken är inte heller helt ny men det senaste i utvecklingen för webbdesign handlar om att man anpassar informationen till användarens verktyg. Mobil användande av internet har exploderat de senaste åren och det ser inte ut som det verkar lugna sig direkt snart. Dagens webbsidor har ingen anpassningsstandard men det är på gång att vi arbetar fram en teknik som baseras på den existerande informationen men anpassar den med CSS. Helt enkelt konverterar man utseendet och innehållet till varje användares verktyg och når på så sätt en helt ny publik med väldigt lite arbete. Detta går att lösa redan för något år sedan men det finns få webbsidor som har använt sig av Responsive Design ännu.

Webbprojekt och organisation

webborganisation arbetsstruktur

Samarbete webb / designbyrå

Det arbete och tid man lägger ner på ett webbprojekt, innan man hamnar i utvecklingsskedet, kan vara från flera månader till år beroende på projektets storlek och mål. Man arbetar generellt med att strukturera befintlig information eller nyproducerat material. Med tiden lär man sig arbetssätt där effektivitet eliminerar problem och tidskrävande arbeten kräver god planering. Ett nära samarbete mellan designbyrå och webbyrå är inte helt ovanligt för att hitta rätt även med företagsprofilering och design. En designbyrå arbetar med design och känslan i företagsprofileringen medans webbyrån tar fram tekniska lösningar för användarvänlighet och funktionalitet, tillgänglighet för målgruppen osv.

I olika läger ser man de som förespråkar estetisk medan andra litar på teknik och funktion. Med internet har vi sedan länge även sett tendenser att man styr efter den informationen man söker och det är mer ofta man bortser från design men det beror även på målgruppen och intresset. Det finns flera undersökningar som påvisar att informationen är viktigare än själva designen eller den estetiska intresset.

Man har ju ingen nytta av en Porsche utan motor, hur snygg den än är!

Användbarhet och tillgänglighet

Det är viktig att hitta det du söker och det är viktigt att som företagare hur man organiserar information på ett attraktiv sätt med rätt visualisering och kunskap om hur sökmotorerna, detta kan man inte bortse från idag. Viktiga ingredienser i en informationsportal när man tilltalar sin målgrupp, tillfredställer sina gamla kunder och hittar nya kunder med företagets sökmotorpositionering i konkurrensen i branschen.

Delmål – process – slutmål

Med blandad erfarenhet och kunskap sätts delmål upp och agerar tidsramar för delar av projektet. Det gör att man kommer en bra bit i processen från brainstorm till en specificerad idé på papper, för att kunden även ska känna att man arbetar med rätt processer för varje delmål. Det är ofta man arbetar baklänges i mpnga företag och det blir så otroligt mycket onödig tid för att organisationen inte utgår från ruta ett utan 123.

Arbetsprocessen – inga snabba publiceringar funkar

Det finns flera tillfällen där jag har omarbetat projekt från start eftersom kunden velat publicera mindre delar av projektet direkt online så fort som möjligt. Detta sätt att arbeta på fungerar nästan aldrig. Dessa projekt kan ta upp till 3 gånger längre tid och det enda säkra är att man förlorar tid, hoppas över strukturen och förstör planeringen för att fullfölja ett projekt utan felräkningar i tidplaneringen. Enda sättet att arbeta på är att ha en öppen kommunikation mellan frontend och backend -utvecklare, designbyrån och projektledaren.

Jag har haft möjligheten att arbeta i flera riktigt stora projekt genom åren. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa och på flera olika språk. Många på Grekiska och Engelska. I regel handlar det om god organisation och struktur, att arbeta med specifikationer för att nå absolut bästa resultat. Det slutgiltiga målet är att synas på rätt sätt och för det mesta arbetar jag mot just SEO med fokusering på sökmotorresultat användarvänlighet och tillgänglighet. På senare tid finns det även stort intresse att arbeta mot ”Responsive Design” lösningar vilket är någonting jag arbetar med i projektform för att bli bättre på.

Ekonomi och effektivisering

ALl projektledning styrs av ekonomi och avtal med kunden som ska hållas. Om man inte räknar rätt eller planerar rätt från start kommer man inte kunna hålla varken plånboken eller leverans i slutändan. Det viktigaste här är att lyssna på projektledare och kommunicera, och säga till när det inte fungerar eller om man behöver mer tid. Det kan även innefatta att andra i projektet sitter arbetslösa för att någon är försenad. Då kommunicerar man detta och delar upp arbetat så långt det går för att effektivisera projektet.

Rätt mängd ingrediens i rätt ordning underlättar för slutresultatet

Företagsprofilering, trygghet och kvalitet!

Arbetet med en webbsida och designen baseras normalt sett på en organiserad företagsprofil och egentligen konverterar man den traditionella profilen till en digital profil. Det handlar bara om att öka effektiviteten och attraktionen för att synas bättre för nya som gamla kunder samtidigt som man ger intryck av kvalitet.

Att det finns massor med småföretagare som inte har koll på detta baseras på att man kanske snickrar hemma med det mesta och ser inte att man måste skapa sin seriösa digitala profil för att verka seriös.

Din egen marknadsföring handlar om att tala om vem du är. Oftast handlar det om avancerade reklambyråer och det kostar mer än du investerat i ditt företag vid starten. Att arbeta med sin egen marknadsföring är viktigt och kan ge riktigt bra resultat om man har en strategi för att nå sina mål.

Logotypen

När du har en logotyp är det väldigt viktigt att man arbetar fram en strategi för hur den ska användas, vilka färger man använder och när och hur den ska användas. Man arbetar ofta med en Grafisk Designer men det kan öven vara en reklambyrå som har uppdraget.

Kvalitet

Är du billig, bra eller helt enkelt bäst? Din profil kan vara avgörande för om kunderna hittar ig och tror på ditt arbete. Utstrålar du kvalitet och trygghet och levererar med bra rykta. Då har du förmodligen nått dina mål och kundens strävan till valuta för pengarna. Att leverera rätt kvalitet till rätt pris är kanske ditt mål och intryck du vill ge, då ska ditt företag också kommunicera det.

Välkända Hamburgerkedjor

Nu kanske vi inte ska jämföra med en världsledande snabbmatskedja som finns överallt men vi ser det som ett exempel på stil, färg och igenkännande. Om man ser till produkten man levererar och marknadsstrategin så har man valt att det ska se billigt ut. De klara glada färger man använder tilltalar kanske barn mer än vuxna och det är kanske ett trick att se billig ut. I jämförelse med extraprislappar som har en stark färg, har visat sig vara av samma strategiska val.

Leksaksproducent eller hovleverantör?

Hade det handlat om kvalitet och inte bilig mat, hade inte färgerna varit lika starka och man hade valt att inte synas lika bra på dett skrikande sätt. Marknadsstrategiskt är det korrekt för billig snabbmat men inte om du har en snickerifabrik som är hovleverantör.

Det är ganska glasklart!

Kvantitet vs. Kvalitet

En webbsida bedöms oftast efter mängden besökare och den som har flest besökare är den mest framgångsrika. Jag anser det felaktigt men förstår ju säljarens syfte att attrahera massan. Till viss del är det ju sant men tänk efter nu, din webbsida har ett syfte och därför är det viktigt att i relation till syftet förbättra sälj med hjälp av din statistik.

Den viktigaste besökaren är kanske inte den som handlar idag utan den som kommer tillbaka och handlar igen och är nöjd!

Statistik på din webbsida

Statistik är en av de viktigaste hörnstenarna i en webproduktion för att just bedömma hur man blir bättre och attraherar rätt kunder och egentligen gallra bort de som inte utför ett köp.

Trenden att handla på internet flerdubblas varje år och nu när vi kan handla säkert via mobiltelefonen är det ännu viktigare att vi som webbsideägare kan avgöra beslut som skapar mer affärer och gör avslut.

Att ha mycket trafik på webbsidan är mest viktigt för att procentuellt sett sälja till fler kunder men det viktigaste målet är att attrahera flest antal köpare som söker just din produkt.

Slutresultatet = speglar de dina mål?

Slutresultatet handlar egentligen om att fel besökare hittar din sida genom dålig sökmotoroptimering samt att de som hittar dig vänder i dörren och påverkar din Bouncerate i statistiken.
De kunder du vill attrahera är dina nöjda kunder som söker det du erbjuder. Då har du vunnit och byggt ett förtroende.

Responsive Webbdesign

responsive webbdesign

Flexibla webbsidor som anpassar sig efter mobiltelefon, iPad,iPod eller den browser du använder har inte riktigt slagit igenom ännu men det är hetare än nånsin och kan ersätta appar i mobiltelefonen.

Det har nyligen blivit trendigt att anpassa webbdesign till just en flexibel webblösning. Anledningen är inte bara att det är en mer flexibel lösning utan den anpassas till användarens verktyg bara med Cascading Style Sheet utveckling.

responsive webbdesign

Inget helt nytt men verkligen hett och intressant och det ses positivt på möjligheten att publicera anpassade informationsplattformar som man enklare kan anpassa för sitt specifika verktyg.

Jag anpassade webbsidor till mobilanvändare redan 2007 men med iPhone och Apples nya produkter förenklas anpassningen mycket.

Webbprojektet jag tagit fram för detta hittar du på http://socialicius.se men har inte fullt ut anpassats till alla mobilmodeller utan bara anpassats för appleprodukter.