Mobilanpassa webbsidan

Följsam webbdesign

Mobilanpassa webbsidan med responsive design, igen kommer det nyheter om vad vi kan göra med webben. Förslag på olika verktyg för att anpassa informationen till varje person och teknik. Nu är det ju inte speciellt nytt utan har till en viss mån anpassats till tekniken men absolute ingenting nytt så det blir revolutionerande precis.

Det man kallar för responsive design idag har funnit förut men med alla nya mobila verktyg har behovet av anpassningen ändrats.

Mobilanpassa webbsidan

Med nya verktyg blir det genast roligare att anpassa informationen till användaren eller verktyget. Det handlar kanske mer om läsbarhet, tillgänglighet och användarvänlighet. Vänder du på din iPad och läser informationen horisontellt eller vertikalt kommer du även se skillnad på vad detta innebär. Varje verktyg har en specifik storlek och det är i stilmallen man skapar unika bredder för de ca 6 olika bredderna i verktygen. Se tabell nedan.

Slutligen ser man mycket stor skillnad på att tillämpa tekniken också för att man ytterligare kan utnyttja försäljning direkt via mobilen idag. Det är inte riktigt implementerat och det är svårt att se produkter i mindre mobila skärmar.

Modell/Tillverkare Bredd i pixlar
Old Android Phones 240px
iPhone 3/3G/4/4S 320px
Android Phones, HTC, LG, Older Droids, Samsung 480px
New Droids, New HTC 540px
Kindle Fire 600px
iPad, iPad 2 768px
Most Android Phones, HTC, LG, Older Droids, Samsung, Samsung Galaxy, Newer Android Tablets 800px
Desktop Standard, New Droids, New HTC 960px
iPad, Kindle Fire 1024px
Samsung Galaxy, Common Newer Android Tablets 1280px

UX Design / Informationsarkitektur

Informationsarkitektur ux-designer

För att förtydliga dessa yrkesroller och arbetet kan det vara viktigt att förstå vad fokus egentligen ligger. En UX-Designer, ”User Experience Designer”, är med i utvecklingsarbetet och tar fram interface design och skapar ideer hur dessa ska se ut för bästa möjliga funktion, format, flexibilitet, tillgänglighet, utseende, informationsarkitektur och logik. Att strukturera information är en av de viktigaste och svåraste delarna i ett webbprojekt och de som arbetar specifikt med detta är s.k. UX-Designers och Informationsarkitekter.

Informationsarkitektur

Arbetet med informationsarkitektur och hantering av innehåll i en webbsida kan göras på många olika sätt men det finns även grundläggande regler man följer för att nå en viss standard. Att hantera information bygger oftast på att man strukturerar informationen hierarkiskt. Det vi kallar för Semantisk kod-struktur används för att göra webbsidor mer logiska och specifik HTML-kod används för sina speciella ändamål.

Man organiserar informationen liknande en tidning men fokuserar hur man publicerar informationen efter en semantisk ordning och relevans. Detta görs i HTML koden och är även viktigt för sökmotorerna för att förstå informationens viktighet och utvärdera relevansen för positionen i sökmotorerna. Detta har blivit än mer logiskt med HTML5.

Designa för målgruppen

Givetvis är det viktigt att tilltala din målgrupp och skapa en design som attraherar. Det finns olika kategorier man kan anpassa sig mot. Hur du hittar din målgrupp och tilltalar dom kan vara varje företags hemlighet men generellt kan man fånga sina kunders intresse med sin företagsprofilering, marknadsföringsstil, färg och form samt funktionalitet och rätt teknik.

Analysera – förändra – anpassa

Publicering på webben är ett ständigt arbete som inte får tappa fart. Integrering i Sociala Medier har även sitt syfte och är en hörnsten i varje företags webbstrategi. Att uppdatera borde vara ett motto mer än ett tvång och det viktigaste du kan åstadkomma är att synas och att du hittar din målgrupp. Detta utförs oftast bara genom rätt planering av webbsidan där informationsarkitekturen, UX-design och analysering utgör källan till att bli bättre dag för dag.

Utan mediaanalyser och statistik har du ingen aning om vad ditt skrivande gör för nytta. Med hjälp av statistik kan du styra dina besökare genom att anpassa informationen och UX-Designen att leda kunden genom det interaktiva gränssnittet och nå de mål du vill att kunden skall utföra.

Optimera, hitta din målgrupp

Målgrupper och anpassning kan vara svårt men att hitta dom innebär att du lyckas med dina ideer. Du måste vara lyhörd och anpassa din information för deras behov. kan du anpassa dig och trigga dina kunders nyfikenhet och vara ärlig så har du nått långt i en affärsrelation där dom litar på dig och du kan lita på dina kunder. Nya produkter och integrering av nya metoder man alltid vara riskfyllt men även väl värt i ett försök att alltid bli bättre.

Studera Informationsarkitektur

Sverige har flera utbildningar och en som vi rekommenderar ligger i Malmö. Kolla på Informationsarkitektur eller kolla in Interaction Design