HTML – lite historia om webbpublicering

HTML5

HTML-kod är den kod man använder sig av som grundläggande struktur när man organiserar information för webbsidor. HTML-kod är egentligen inte ett som programmering eftersom det mest handlar om informationsarkitektur och strukturering av information. Den man som introducerade oss för iden att använda ett språk för just kodning av webbsidor heter Tim Berners-Lee och kom med iden redan 1989. 1991 kunde vi se ett kodspråk, där man använde de så kallade ”HTML Tags” för kodning av webbsidor. Kodspråket hade då ca 18 ”Tags” och kunde användas på samma sätt som idag.

Historia för HTML

November 1995 HTML 2.0
January 1997 HTML 3.2
December 1997 HTML 4.0
December 1999 HTML 4.01
May 2001 XHTML 1.1 strict
January 2008 HTML 5

Det viktigast som hänt med HTML-kod och produktion av webbsidor ligger ungefär 6-8 år tillbaka i tiden då många webbdesigners seriöst började stödja och arbeta mot de webbstandarder för digital publicering som arbetats fram av W3C. Under flera år ersattes HTML 4 med XHTML för att man ville se en förändring och man balanserade på ett försök att optimera mot en ny teknisk möjlighet. Skulle detta göra HTML till en gammal standard och XHTML skulle ta över? Nej, det klar gjordes att XHTML 2.0 inte skulle komma att vidareutvecklas utan ersättas av HTML 5 och det är där vi står idag.

Webbstandarder

Webbstandardiseringen kom som en våg tillsammans med sökmotoroptimering i mitten på 2000-talet. En period då många webbdesigners övergick till den alternativa webbstandarden XHTML, ”eXtensible Hyper Text Language Markup”, med fokus på att även integrera mer av CSS3 växte även ny kunskap fram och det tog skruv i W3C.

Semantisk kodning

I mitten på 2000-talet drevs intresset upp för att publicera HTML och webbstandarder av hörde kvalitet. Man började bygga webbsidor utan tabeller som informationsarkitektur och man kunde se en stor skillnad i möjligheterna hur man mer logiskt kunde strukturera information. Semantisk MarkUp betyder att man avser att använda den specifika koden för sitt ursprungsbruk. Detta innebär att man exempelvis använder tabeller endast för att innehålla data, precis som det var utvecklat för från början. Validering av koden blev viktigare och man följde regler som verifierats av W3C och det började bli lite ordning på internetpublicering. Det viktigaste steget i denna utveckling handlade om att man strukturerade informationen på ett organiserat sätt samt flyttade ut design och form i den tekniken man kallas CSS, Cascading Style Sheet.

Det viktiga med semantisk kodning kom av att man kunde separera information och design och optimera ändringar optimerades i varje projekt via en en da fil i projektet. Minsta lilla ändring kom globalt att ändra alla sidor med ett enda klick och man optimerade sidorna mycket snabbare. Detta kom senare även att vara av vikt för sökmotorerna som värderar snabbare sidor högre i sökmotorplaceringar idag. Ju bättre jobb du har gjort i webbstrukturen och optimeringen av alla detaljer desto bättre Sökmotoroptimering och placering når sidan.

Gamla webbläsare och nya webbstandarder

Det generella problemet med webbstandarder och den snabba utvecklingen som kom var att stora företag med interna policykrav stretade emot eftersom förståelsen för att hänga med trender i webbranschen inte alls gick hand i hand med deras kunskap eller intresse. Detta försenade mycket av hur man kunde använda senaste tekniken för webbpublicering och även börja integrera CSS3 tillsammans med HTML5.

Microsoft hade tidigare släppt en mycket dåligt förberedd webbläsare. Den ökända Internet Explorer 6, som under 10 års tid invecklat webbutvecklingen istället för att gå med strömmen, hittat på egna standarder som inte gick hand i hand med W3C webbstandarder. Detta satte käppar i hjulen för oss webbdesigners och webbdesign var ett tidsödande elände under många år. Vi som varit med från början när Netscape och Internet Explorer kom hade ett lättare läge då vi hade mer erfarenhet av hur krångligt det kunde bli med cross-browser utveckling.

Nya webbläsare och webbstandarder

Vi har idag ett antal nya webbläsare och roliga möjlihgeter att publicera information med ny teknik. Med HTML5 har vi nya utsikter och man kan redan idag använda sig av de flesta ”Taggar” för både Video och andra roliga sätt att integrera exempelvis Sociala Medier. VI har även kommit till ett steg i utvecklingen där vi även borde se till användarnas behov och tekniska utrustning. Jag talar om det som kallas för Responsive Design. Det är kul när teknik inte fastnar och man inte kommer någon vart. Idag har vi kommit en lång bit på väg för internetpublicering men vi kommer skratta gott om några år om hur vi idag arbetar.

Responsive Webbdesign – anpassa befintlig information

Nyaste tekniken är inte heller helt ny men det senaste i utvecklingen för webbdesign handlar om att man anpassar informationen till användarens verktyg. Mobil användande av internet har exploderat de senaste åren och det ser inte ut som det verkar lugna sig direkt snart. Dagens webbsidor har ingen anpassningsstandard men det är på gång att vi arbetar fram en teknik som baseras på den existerande informationen men anpassar den med CSS. Helt enkelt konverterar man utseendet och innehållet till varje användares verktyg och når på så sätt en helt ny publik med väldigt lite arbete. Detta går att lösa redan för något år sedan men det finns få webbsidor som har använt sig av Responsive Design ännu.