Synlighet

Jag pratar ofta om synlighet och många rynkar oförstående på näsan. Med synlighet menar jag resultatet av ett gott förberedande arbete när det gäller webbstrategier och webbprojektplanering. Det är så många element inblandede i ett enda projekt att man måste analysera och strukturera utifrån kundens information, lyssna, planera och organisera hela processen för att lyckas med sin synlighet.

För att förenkla överblicken av processen nämner jag 3 delar som kan avgöra för att lyckas eller sjunka med en internetsatsning. Det handlar generellt om att jobba med…

  • Målgrupp
  • Informationsarkitektur
  • Tillgänglighet

Det är en bra start och kan byggas på med massor av andra viktiga kompetenser och komponenter.

Kommentera