Webbprojekt och organisation

webborganisation arbetsstruktur

Samarbete webb / designbyrå

Det arbete och tid man lägger ner på ett webbprojekt, innan man hamnar i utvecklingsskedet, kan vara från flera månader till år beroende på projektets storlek och mål. Man arbetar generellt med att strukturera befintlig information eller nyproducerat material. Med tiden lär man sig arbetssätt där effektivitet eliminerar problem och tidskrävande arbeten kräver god planering. Ett nära samarbete mellan designbyrå och webbyrå är inte helt ovanligt för att hitta rätt även med företagsprofilering och design. En designbyrå arbetar med design och känslan i företagsprofileringen medans webbyrån tar fram tekniska lösningar för användarvänlighet och funktionalitet, tillgänglighet för målgruppen osv.

I olika läger ser man de som förespråkar estetisk medan andra litar på teknik och funktion. Med internet har vi sedan länge även sett tendenser att man styr efter den informationen man söker och det är mer ofta man bortser från design men det beror även på målgruppen och intresset. Det finns flera undersökningar som påvisar att informationen är viktigare än själva designen eller den estetiska intresset.

Man har ju ingen nytta av en Porsche utan motor, hur snygg den än är!

Användbarhet och tillgänglighet

Det är viktig att hitta det du söker och det är viktigt att som företagare hur man organiserar information på ett attraktiv sätt med rätt visualisering och kunskap om hur sökmotorerna, detta kan man inte bortse från idag. Viktiga ingredienser i en informationsportal när man tilltalar sin målgrupp, tillfredställer sina gamla kunder och hittar nya kunder med företagets sökmotorpositionering i konkurrensen i branschen.

Delmål – process – slutmål

Med blandad erfarenhet och kunskap sätts delmål upp och agerar tidsramar för delar av projektet. Det gör att man kommer en bra bit i processen från brainstorm till en specificerad idé på papper, för att kunden även ska känna att man arbetar med rätt processer för varje delmål. Det är ofta man arbetar baklänges i mpnga företag och det blir så otroligt mycket onödig tid för att organisationen inte utgår från ruta ett utan 123.

Arbetsprocessen – inga snabba publiceringar funkar

Det finns flera tillfällen där jag har omarbetat projekt från start eftersom kunden velat publicera mindre delar av projektet direkt online så fort som möjligt. Detta sätt att arbeta på fungerar nästan aldrig. Dessa projekt kan ta upp till 3 gånger längre tid och det enda säkra är att man förlorar tid, hoppas över strukturen och förstör planeringen för att fullfölja ett projekt utan felräkningar i tidplaneringen. Enda sättet att arbeta på är att ha en öppen kommunikation mellan frontend och backend -utvecklare, designbyrån och projektledaren.

Jag har haft möjligheten att arbeta i flera riktigt stora projekt genom åren. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa och på flera olika språk. Många på Grekiska och Engelska. I regel handlar det om god organisation och struktur, att arbeta med specifikationer för att nå absolut bästa resultat. Det slutgiltiga målet är att synas på rätt sätt och för det mesta arbetar jag mot just SEO med fokusering på sökmotorresultat användarvänlighet och tillgänglighet. På senare tid finns det även stort intresse att arbeta mot ”Responsive Design” lösningar vilket är någonting jag arbetar med i projektform för att bli bättre på.

Ekonomi och effektivisering

ALl projektledning styrs av ekonomi och avtal med kunden som ska hållas. Om man inte räknar rätt eller planerar rätt från start kommer man inte kunna hålla varken plånboken eller leverans i slutändan. Det viktigaste här är att lyssna på projektledare och kommunicera, och säga till när det inte fungerar eller om man behöver mer tid. Det kan även innefatta att andra i projektet sitter arbetslösa för att någon är försenad. Då kommunicerar man detta och delar upp arbetat så långt det går för att effektivisera projektet.

Rätt mängd ingrediens i rätt ordning underlättar för slutresultatet

Kvantitet vs. Kvalitet

En webbsida bedöms oftast efter mängden besökare och den som har flest besökare är den mest framgångsrika. Jag anser det felaktigt men förstår ju säljarens syfte att attrahera massan. Till viss del är det ju sant men tänk efter nu, din webbsida har ett syfte och därför är det viktigt att i relation till syftet förbättra sälj med hjälp av din statistik.

Den viktigaste besökaren är kanske inte den som handlar idag utan den som kommer tillbaka och handlar igen och är nöjd!

Statistik på din webbsida

Statistik är en av de viktigaste hörnstenarna i en webproduktion för att just bedömma hur man blir bättre och attraherar rätt kunder och egentligen gallra bort de som inte utför ett köp.

Trenden att handla på internet flerdubblas varje år och nu när vi kan handla säkert via mobiltelefonen är det ännu viktigare att vi som webbsideägare kan avgöra beslut som skapar mer affärer och gör avslut.

Att ha mycket trafik på webbsidan är mest viktigt för att procentuellt sett sälja till fler kunder men det viktigaste målet är att attrahera flest antal köpare som söker just din produkt.

Slutresultatet = speglar de dina mål?

Slutresultatet handlar egentligen om att fel besökare hittar din sida genom dålig sökmotoroptimering samt att de som hittar dig vänder i dörren och påverkar din Bouncerate i statistiken.
De kunder du vill attrahera är dina nöjda kunder som söker det du erbjuder. Då har du vunnit och byggt ett förtroende.

Flash på Webbsidan?

flash pa webbsidan

Nu är det snart 7 år sedan jag utvecklade en flash för att placera som INTRO på en webbsida. Det finns fortfarande massor med webbsidor som har kvar sina gamla flash banners men som med utvecklingen borde ersättas med en modern sökmotorvänlig animerad banner.

Flash kom som ett väldigt bra animationsverktug i slutet på 90-talet och man kunde göra fantastiska webbsidor i Flash och man hade ingen koll alls på laddningstider, användarvänlighet eller besökarens vilja utom att man skapade en fantastisk upplevelse. Flash utvecklades av det avancerade multimediaverktyget Director om slog stort för att producera CD-ROM och Multi Mediaproduktioner. VI får väl säga att CD-ROM dog ganska snabbt och internet tog över.

Ersätter Flash
Idag använder man inte alls flash av flera olika skäl.

  • Dålig sökmotorvänlighet
  • Krånglig uppdateringsmöjlighet
  • Behov av plug-in i din webbläsare
  • Borttagen funktionalitet i MAC/Apple
  • Utanför webbstandardsreglerna för webbpublicering

Det har funnits väldigt bra användningsområden med Flash, bland andra då man använde sig av tekniken Scalable Inman Flash Replacement (sIFR), för att skapa snygga titlar innan man kunde använda import av typsnitt som idag med exempelvis Google Fonts etc,.

Ersätt med jQuery
Ingen direkt ny teknik då den har använts av webbutvecklare de senaste 5-6 åren. Det bästa med denna teknik är att den är enkel att uppdatera och man når en sökmotorvänlighet som ör oslagbar. Namngivande av bilderna i en slide, Titlar av texter kan inplementeras och bli väldigt användbara samtidigt som det är snyggt att anvönda båda toning och slid funktioner på ett enkelt sätt.

Det finns fortfarande en tvekan om att flash kommer stanna hos oss och visst har den viss funktionalitet men så länge vi går mot en Mobil webb så blir det inte lätt om man inte hittar vettiga konvertsringstekniker som gör att det även fungerar på den allt mer växande Apple plattformen.

Adobe håller inte riktigt med tydligen… läs mer här