Mobilanpassa webbsidan med responsive design, igen kommer det nyheter om vad vi kan göra med webben. Förslag på olika verktyg för att anpassa informationen till varje person och teknik. Nu är det ju inte speciellt nytt utan har till en viss mån anpassats till tekniken men absolute ingenting nytt så det blir revolutionerande precis.

Det man kallar för responsive design idag har funnit förut men med alla nya mobila verktyg har behovet av anpassningen ändrats.

Mobilanpassa webbsidan

Med nya verktyg blir det genast roligare att anpassa informationen till användaren eller verktyget. Det handlar kanske mer om läsbarhet, tillgänglighet och användarvänlighet. Vänder du på din iPad och läser informationen horisontellt eller vertikalt kommer du även se skillnad på vad detta innebär. Varje verktyg har en specifik storlek och det är i stilmallen man skapar unika bredder för de ca 6 olika bredderna i verktygen. Se tabell nedan.

Slutligen ser man mycket stor skillnad på att tillämpa tekniken också för att man ytterligare kan utnyttja försäljning direkt via mobilen idag. Det är inte riktigt implementerat och det är svårt att se produkter i mindre mobila skärmar.

Modell/Tillverkare Bredd i pixlar
Old Android Phones 240px
iPhone 3/3G/4/4S 320px
Android Phones, HTC, LG, Older Droids, Samsung 480px
New Droids, New HTC 540px
Kindle Fire 600px
iPad, iPad 2 768px
Most Android Phones, HTC, LG, Older Droids, Samsung, Samsung Galaxy, Newer Android Tablets 800px
Desktop Standard, New Droids, New HTC 960px
iPad, Kindle Fire 1024px
Samsung Galaxy, Common Newer Android Tablets 1280px
Be Sociable, Share!