Webbstrategi – vem drar nytta av det

webbstrategi

En webbstrategi kan liknas vid att ett bestiga berg. För att nå målsättningen analyseras de hinder som försvårar bestigningen. Strategin bygger på att definiera lösningar för geografiska förutsättningar typ klimat, väder, vind och temperatur men även praktiska saker som packning, tidsberäkning, bärhjälp, mat och logi, material, kläder.

Förutsättningar är olika för varje bestigning och tidpunkt. Varje bestigning planeras efter sina förutsättningar vid varje tillfälle. Processen arbetas fram utifrån vision och målsättning. Det handlar var man bäst investerar och vilka verktyg som ger bäst resultat.

Dessa grundläggande tankar och arbetssätt kan användas i de flesta projekt även om det kanske måste omorganiseras för olika inriktning. Här nedan specificerar jag hur man går tillväga för att arbeta med webbstrategier för ett webbprojekt. God kunskap och lång erfarenhet betalar av sig och man kan komma lång på en liten budget.

Vision och tanke

Vad är tanken bakom strategin? Vad kan den bidra med som är positivt för företaget?

Syfte

Vad skall strategin leda till? Vilka motiv finns?

Målsättning

Vilka mål skall företaget nå med sin webbstrategi? Försäljningsplan, bredare kunskap om företaget och ökad synlighet osv.?

Handlingsplan

För att nå målsättningarna behöver man en handlingsplan om hur och när saker skall genomföras. Vem som ansvarar för olika delar och vem man vänder sig till vid problem? Hur löser man problem som eventuellt uppstår och hur dom ska lösas?

Mätpunkter

Fungerar webbstrategin? Ökar våra intäkter eller blir vi mer synliga? Det är viktigt att man under genomförandet, med jämna mellanrum, kontrollerar så att allt flyter på som det ska.

Uppföljning och Analys

Vilka mål har man nått? Motsvarar resultatet förväntningarna och de visioner som strategin från början hade? Analys, Statistik och uppföljning är det viktigaste för att långsiktigt arbete.

Vem behöver webbstrategier

Om du har en vision om att överträffa konkurrerande företag kan du planera din vision med en webbstrategi.

Webbstrategin löser vi internt

Utefter den erfarenhet och tid som krävs så kan man givetvis arbeta fram sin egen webbstrategi inom företaget. Frågan är om tänket jag tidigare nämner om bergbestigning verkligen håller hela vägen. Inte hade en nybörjare tagit sig till toppen med egenhändigt framtagen strategi helt utan erfarenhet.

Anlita ett proffs som kan påvisa sin skicklighet

De som arbetar i branschen har bred kunskap och lång erfarenhet som du kan ta del av. Jag har arbetat med internet och digital publicering sedan 1996 och har en gedigen bakgrund och bredd. Lång erfarenhet är den bästa bedömningen av någon man vill anlita. Efterfråga alltid tidigare resultat så du är säker i din båt och fråga gärna efter referenser.

Ett proffs med referenser är värt varje minut av din tid och du lär dig också under projektets gång vad som är viktigt och hur det skall göras.

Webbprojekt och organisation

webborganisation arbetsstruktur

Samarbete webb / designbyrå

Det arbete och tid man lägger ner på ett webbprojekt, innan man hamnar i utvecklingsskedet, kan vara från flera månader till år beroende på projektets storlek och mål. Man arbetar generellt med att strukturera befintlig information eller nyproducerat material. Med tiden lär man sig arbetssätt där effektivitet eliminerar problem och tidskrävande arbeten kräver god planering. Ett nära samarbete mellan designbyrå och webbyrå är inte helt ovanligt för att hitta rätt även med företagsprofilering och design. En designbyrå arbetar med design och känslan i företagsprofileringen medans webbyrån tar fram tekniska lösningar för användarvänlighet och funktionalitet, tillgänglighet för målgruppen osv.

I olika läger ser man de som förespråkar estetisk medan andra litar på teknik och funktion. Med internet har vi sedan länge även sett tendenser att man styr efter den informationen man söker och det är mer ofta man bortser från design men det beror även på målgruppen och intresset. Det finns flera undersökningar som påvisar att informationen är viktigare än själva designen eller den estetiska intresset.

Man har ju ingen nytta av en Porsche utan motor, hur snygg den än är!

Användbarhet och tillgänglighet

Det är viktig att hitta det du söker och det är viktigt att som företagare hur man organiserar information på ett attraktiv sätt med rätt visualisering och kunskap om hur sökmotorerna, detta kan man inte bortse från idag. Viktiga ingredienser i en informationsportal när man tilltalar sin målgrupp, tillfredställer sina gamla kunder och hittar nya kunder med företagets sökmotorpositionering i konkurrensen i branschen.

Delmål – process – slutmål

Med blandad erfarenhet och kunskap sätts delmål upp och agerar tidsramar för delar av projektet. Det gör att man kommer en bra bit i processen från brainstorm till en specificerad idé på papper, för att kunden även ska känna att man arbetar med rätt processer för varje delmål. Det är ofta man arbetar baklänges i mpnga företag och det blir så otroligt mycket onödig tid för att organisationen inte utgår från ruta ett utan 123.

Arbetsprocessen – inga snabba publiceringar funkar

Det finns flera tillfällen där jag har omarbetat projekt från start eftersom kunden velat publicera mindre delar av projektet direkt online så fort som möjligt. Detta sätt att arbeta på fungerar nästan aldrig. Dessa projekt kan ta upp till 3 gånger längre tid och det enda säkra är att man förlorar tid, hoppas över strukturen och förstör planeringen för att fullfölja ett projekt utan felräkningar i tidplaneringen. Enda sättet att arbeta på är att ha en öppen kommunikation mellan frontend och backend -utvecklare, designbyrån och projektledaren.

Jag har haft möjligheten att arbeta i flera riktigt stora projekt genom åren. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa och på flera olika språk. Många på Grekiska och Engelska. I regel handlar det om god organisation och struktur, att arbeta med specifikationer för att nå absolut bästa resultat. Det slutgiltiga målet är att synas på rätt sätt och för det mesta arbetar jag mot just SEO med fokusering på sökmotorresultat användarvänlighet och tillgänglighet. På senare tid finns det även stort intresse att arbeta mot ”Responsive Design” lösningar vilket är någonting jag arbetar med i projektform för att bli bättre på.

Ekonomi och effektivisering

ALl projektledning styrs av ekonomi och avtal med kunden som ska hållas. Om man inte räknar rätt eller planerar rätt från start kommer man inte kunna hålla varken plånboken eller leverans i slutändan. Det viktigaste här är att lyssna på projektledare och kommunicera, och säga till när det inte fungerar eller om man behöver mer tid. Det kan även innefatta att andra i projektet sitter arbetslösa för att någon är försenad. Då kommunicerar man detta och delar upp arbetat så långt det går för att effektivisera projektet.

Rätt mängd ingrediens i rätt ordning underlättar för slutresultatet