Sociala Medier med Twitter, Facebook, Google+

Jag har följt utvecklingen med sociala medier sedan staren och haft twitterkonto sedan 2006. Använt det flitigt med jämna mellanrum för olika anledningar men mest för att dela nyheter och information. Det finns massor med användningsområden och ett av dom är att länka artiklarna från det vi kallar RSS och sedan plocka upp dom med andra verktyg. I exempelvis Facebook eller appar i sociala medier. Själva twitterkontot använder jag inte lika flitigt som jag kanske borde men som kanal att sprida min nyheter är det ett perfekt verktyg. Att utnyttja verktyg på det sättet är i sig genialt men kanske inte idealiskt för alla. Idag sitter mest nördar med aktiva twitterkonton för att det är en kort och snabb kommunikation men begränsad eftersom användandet på andra sidan är minimal.

Twitter, Google+ och Facebook

Många använder twitter istället för facebook. Tanken är för mig annorlunda då det ena inte kan ersätta det andra. Däremot kan strategierna arbeta tillsammans och göra skillnad på marknadsföringen. Sedan Google+ kom för några år sedan har man sett tendenser att mer professionella människor kanske ger sig av från facebook och etablerar sina känningar dör. Det finns en känsla som gör skillnad men inte kan man dra över alla vänner som man haft i flera år för att byta digital lekplats. Man får antingen anpassa sig till båda, dra ned på aktiviteten och inrikta sig på det verktyg man tycker funkar.

Sociala medier för att sprida nyheter

Att posta nyheter, information, status, känslor, arbetsstatus, tips, matlagningsideer och recept, semesteräventyr är roligt mest hela tiden men det är rent profesionellt helt tokigt då det inte finns den röda tråden som faktiskt kan leda dina kunder till relevanta artiklar, intressanta artiklar eller webbsidor du tipsar om.

Rent professionellt bör man ha en strategi som tilltalar kunder och den sociala marknaden för sitt goda rykte. I större företag kan det vara riktigt krångligt att ens få nämna företagsnamnet. Vissa delar är för känsliga för att publiceras så fel strategi för din webbplats och företaget kan vara krångligt. Rgler är ofta till för att brytas och det sker hela tiden med sociala medier bland företagen. Gör du som alla andra når du inga resultat och följer bara strömmen.

Twitter som brevbärare

Jag använder twitter för att skicka vidare mina inlägg och sedan hämta upp och publicera nyheten i sociala medier. Detta är ett sätt att marknadsföra artiklar som sprider sig vidare med mina ambassadörer i sociala medier. Förhoppningsvis kommer de som gillar sidan att läsa vidare och generera trafik till min Artikel/Blog och stärka min läskrets. Det finns många bra verktyg som delar vidare artiklar och information med olika kopplingar.

Företagsprofilering, domännamn och koncept

Jag förespråkar företagsprofilering och arbetar mycket med ”synlighet på internet” och det är viktigt med kundernas igenkännande på internet. Det är speciellt viktigt för företag och det kan bli en lång strategisk process. Ibland glömmer man bort viktigheten av exempelvis företagets namn, verksamhet, profilering. Med tanke på inriktning i förhållande till företagets webbplats och domännamn. Att planera webbsidans innehåll kan vara lika viktigt som namnet på företaget och domänen. Med domännamnet menar jag namnet på den webbplats som du behöver skapa för ditt företag eller organisation för din webbsida. Att ta fram ett företagsnamn kan vara nog så svårt och det kan ta tid innan man gillar det man kommer fram till.

Digital företagsprofil

Ur det strategiska perspektivet är valet av domännamnet en viktig del av processen att skapa din digitala företagsprofilering och identitet på internet. Tillsammans med skydd av företagsnamnet hos PRV. Det man oftast är helt på det klara med är att man måste gilla det man gör och det företaget heter. Att stå för vem men är är lika viktigt som namnet man hittat på.

Ta reklambyrån till hjälp

Att ta hjälp av en reklambyrå är inte alls ovanligt och dom är ofta duktiga att arbeta fram en företagsprofilering. När man själv söker sig fram på nätet bör man ha i åtanke att man även inkluderar ett sök på varje idé av domännamnet. Ser till så det i slutet av brainstormningen har möjliga idéer som också går att registrera. Det kan bli en drastisk åtgärd om man ska förhandla till sig redan upptagna domännamn. Jag har själv varit med i denna process för många år sedan. Det kan dessutom bli väldigt kostsamt om det blir fel.

Företagsprofileringar – var ska företaget synas och hur?

Alla företag har en vision om sin identitet och verksamhet. Ett är det man ska lyfta fram och arbeta med för att få ett igenkännande och trygghet hos kunder. Det är mycket psykologi men det fungerar och bygger varumärken runt dessa känslor. Färger, stil och synlighet som kunderna ser och relaterar till på lång sikt och skapa på så sätt en relation. Idag finns det massor med saker man måste tänka på som företag om man ska vara med i konkurrensen. Sedan sociala medier har börjat växa hinner knappt företagen med att hantera kanaler som kan vara avgörande. För en snabbare integration med kunderna och man kanske byter trygghet till andra. Det handlar om snabba effekter där kunden har ett stort urval och man kan med ett klick byta trygghet och relation.

Profilera dig för framtiden

Domännamnet är bara en liten del av de verktyg du bör tänka på för att toppa din företagsprofil och verksamhet även i sociala medier. Att inte kunna använda sit företagsnamn i dessa verktyg kan vara riktigt illa beroende på verksamhet. För din egen del och i förberedande syfte bör man tillsammans med företagsnamnet även kolla upp konton med Twitter, Facebook, Youtube som grundläggande och det finns säkerligen flera som inte ens jag har koll på men det är de viktigaste.

Ett exempel på hur man inte ska göra upplevde jag ofta i Grekland, där jag bodde och drev min webbyrå Cleverclick.gr. Ofta använde stora företag sig av email som typ hotmail eller gmail. Resultatet var att hela känslan att möta ett seriöst företag hamnade på lägsta nivån och därmed sänkte man sin företagsprofilering från början. Något man inte ofta kan arbeta upp och arbeta om helt lätt.

När jag skriver om dessa saker så är det svårt att vara rak och inte blanda in andra delar eftersom det blir ofta strategiskt och man måste dela lite över gränserna eftersom det ena drar med det andra. Nu vet du iallfall hur viktigt det är att vara med från början i hela processen och du har lite på fötterna inför ditt möte med byrån nästa gång.

HTML – lite historia om webbpublicering

HTML5

HTML-kod är den kod man använder sig av som grundläggande struktur när man organiserar information för webbsidor. HTML-kod är egentligen inte ett som programmering eftersom det mest handlar om informationsarkitektur och strukturering av information. Den man som introducerade oss för iden att använda ett språk för just kodning av webbsidor heter Tim Berners-Lee och kom med iden redan 1989. 1991 kunde vi se ett kodspråk, där man använde de så kallade ”HTML Tags” för kodning av webbsidor. Kodspråket hade då ca 18 ”Tags” och kunde användas på samma sätt som idag.

Historia för HTML

November 1995 HTML 2.0
January 1997 HTML 3.2
December 1997 HTML 4.0
December 1999 HTML 4.01
May 2001 XHTML 1.1 strict
January 2008 HTML 5

Det viktigast som hänt med HTML-kod och produktion av webbsidor ligger ungefär 6-8 år tillbaka i tiden då många webbdesigners seriöst började stödja och arbeta mot de webbstandarder för digital publicering som arbetats fram av W3C. Under flera år ersattes HTML 4 med XHTML för att man ville se en förändring och man balanserade på ett försök att optimera mot en ny teknisk möjlighet. Skulle detta göra HTML till en gammal standard och XHTML skulle ta över? Nej, det klar gjordes att XHTML 2.0 inte skulle komma att vidareutvecklas utan ersättas av HTML 5 och det är där vi står idag.

Webbstandarder

Webbstandardiseringen kom som en våg tillsammans med sökmotoroptimering i mitten på 2000-talet. En period då många webbdesigners övergick till den alternativa webbstandarden XHTML, ”eXtensible Hyper Text Language Markup”, med fokus på att även integrera mer av CSS3 växte även ny kunskap fram och det tog skruv i W3C.

Semantisk kodning

I mitten på 2000-talet drevs intresset upp för att publicera HTML och webbstandarder av hörde kvalitet. Man började bygga webbsidor utan tabeller som informationsarkitektur och man kunde se en stor skillnad i möjligheterna hur man mer logiskt kunde strukturera information. Semantisk MarkUp betyder att man avser att använda den specifika koden för sitt ursprungsbruk. Detta innebär att man exempelvis använder tabeller endast för att innehålla data, precis som det var utvecklat för från början. Validering av koden blev viktigare och man följde regler som verifierats av W3C och det började bli lite ordning på internetpublicering. Det viktigaste steget i denna utveckling handlade om att man strukturerade informationen på ett organiserat sätt samt flyttade ut design och form i den tekniken man kallas CSS, Cascading Style Sheet.

Det viktiga med semantisk kodning kom av att man kunde separera information och design och optimera ändringar optimerades i varje projekt via en en da fil i projektet. Minsta lilla ändring kom globalt att ändra alla sidor med ett enda klick och man optimerade sidorna mycket snabbare. Detta kom senare även att vara av vikt för sökmotorerna som värderar snabbare sidor högre i sökmotorplaceringar idag. Ju bättre jobb du har gjort i webbstrukturen och optimeringen av alla detaljer desto bättre Sökmotoroptimering och placering når sidan.

Gamla webbläsare och nya webbstandarder

Det generella problemet med webbstandarder och den snabba utvecklingen som kom var att stora företag med interna policykrav stretade emot eftersom förståelsen för att hänga med trender i webbranschen inte alls gick hand i hand med deras kunskap eller intresse. Detta försenade mycket av hur man kunde använda senaste tekniken för webbpublicering och även börja integrera CSS3 tillsammans med HTML5.

Microsoft hade tidigare släppt en mycket dåligt förberedd webbläsare. Den ökända Internet Explorer 6, som under 10 års tid invecklat webbutvecklingen istället för att gå med strömmen, hittat på egna standarder som inte gick hand i hand med W3C webbstandarder. Detta satte käppar i hjulen för oss webbdesigners och webbdesign var ett tidsödande elände under många år. Vi som varit med från början när Netscape och Internet Explorer kom hade ett lättare läge då vi hade mer erfarenhet av hur krångligt det kunde bli med cross-browser utveckling.

Nya webbläsare och webbstandarder

Vi har idag ett antal nya webbläsare och roliga möjlihgeter att publicera information med ny teknik. Med HTML5 har vi nya utsikter och man kan redan idag använda sig av de flesta ”Taggar” för både Video och andra roliga sätt att integrera exempelvis Sociala Medier. VI har även kommit till ett steg i utvecklingen där vi även borde se till användarnas behov och tekniska utrustning. Jag talar om det som kallas för Responsive Design. Det är kul när teknik inte fastnar och man inte kommer någon vart. Idag har vi kommit en lång bit på väg för internetpublicering men vi kommer skratta gott om några år om hur vi idag arbetar.

Responsive Webbdesign – anpassa befintlig information

Nyaste tekniken är inte heller helt ny men det senaste i utvecklingen för webbdesign handlar om att man anpassar informationen till användarens verktyg. Mobil användande av internet har exploderat de senaste åren och det ser inte ut som det verkar lugna sig direkt snart. Dagens webbsidor har ingen anpassningsstandard men det är på gång att vi arbetar fram en teknik som baseras på den existerande informationen men anpassar den med CSS. Helt enkelt konverterar man utseendet och innehållet till varje användares verktyg och når på så sätt en helt ny publik med väldigt lite arbete. Detta går att lösa redan för något år sedan men det finns få webbsidor som har använt sig av Responsive Design ännu.

UX Design / Informationsarkitektur

Informationsarkitektur ux-designer

För att förtydliga dessa yrkesroller och arbetet kan det vara viktigt att förstå vad fokus egentligen ligger. En UX-Designer, ”User Experience Designer”, är med i utvecklingsarbetet och tar fram interface design och skapar ideer hur dessa ska se ut för bästa möjliga funktion, format, flexibilitet, tillgänglighet, utseende, informationsarkitektur och logik. Att strukturera information är en av de viktigaste och svåraste delarna i ett webbprojekt och de som arbetar specifikt med detta är s.k. UX-Designers och Informationsarkitekter.

Informationsarkitektur

Arbetet med informationsarkitektur och hantering av innehåll i en webbsida kan göras på många olika sätt men det finns även grundläggande regler man följer för att nå en viss standard. Att hantera information bygger oftast på att man strukturerar informationen hierarkiskt. Det vi kallar för Semantisk kod-struktur används för att göra webbsidor mer logiska och specifik HTML-kod används för sina speciella ändamål.

Man organiserar informationen liknande en tidning men fokuserar hur man publicerar informationen efter en semantisk ordning och relevans. Detta görs i HTML koden och är även viktigt för sökmotorerna för att förstå informationens viktighet och utvärdera relevansen för positionen i sökmotorerna. Detta har blivit än mer logiskt med HTML5.

Designa för målgruppen

Givetvis är det viktigt att tilltala din målgrupp och skapa en design som attraherar. Det finns olika kategorier man kan anpassa sig mot. Hur du hittar din målgrupp och tilltalar dom kan vara varje företags hemlighet men generellt kan man fånga sina kunders intresse med sin företagsprofilering, marknadsföringsstil, färg och form samt funktionalitet och rätt teknik.

Analysera – förändra – anpassa

Publicering på webben är ett ständigt arbete som inte får tappa fart. Integrering i Sociala Medier har även sitt syfte och är en hörnsten i varje företags webbstrategi. Att uppdatera borde vara ett motto mer än ett tvång och det viktigaste du kan åstadkomma är att synas och att du hittar din målgrupp. Detta utförs oftast bara genom rätt planering av webbsidan där informationsarkitekturen, UX-design och analysering utgör källan till att bli bättre dag för dag.

Utan mediaanalyser och statistik har du ingen aning om vad ditt skrivande gör för nytta. Med hjälp av statistik kan du styra dina besökare genom att anpassa informationen och UX-Designen att leda kunden genom det interaktiva gränssnittet och nå de mål du vill att kunden skall utföra.

Optimera, hitta din målgrupp

Målgrupper och anpassning kan vara svårt men att hitta dom innebär att du lyckas med dina ideer. Du måste vara lyhörd och anpassa din information för deras behov. kan du anpassa dig och trigga dina kunders nyfikenhet och vara ärlig så har du nått långt i en affärsrelation där dom litar på dig och du kan lita på dina kunder. Nya produkter och integrering av nya metoder man alltid vara riskfyllt men även väl värt i ett försök att alltid bli bättre.

Studera Informationsarkitektur

Sverige har flera utbildningar och en som vi rekommenderar ligger i Malmö. Kolla på Informationsarkitektur eller kolla in Interaction Design

Webbprojekt och organisation

webborganisation arbetsstruktur

Samarbete webb / designbyrå

Det arbete och tid man lägger ner på ett webbprojekt, innan man hamnar i utvecklingsskedet, kan vara från flera månader till år beroende på projektets storlek och mål. Man arbetar generellt med att strukturera befintlig information eller nyproducerat material. Med tiden lär man sig arbetssätt där effektivitet eliminerar problem och tidskrävande arbeten kräver god planering. Ett nära samarbete mellan designbyrå och webbyrå är inte helt ovanligt för att hitta rätt även med företagsprofilering och design. En designbyrå arbetar med design och känslan i företagsprofileringen medans webbyrån tar fram tekniska lösningar för användarvänlighet och funktionalitet, tillgänglighet för målgruppen osv.

I olika läger ser man de som förespråkar estetisk medan andra litar på teknik och funktion. Med internet har vi sedan länge även sett tendenser att man styr efter den informationen man söker och det är mer ofta man bortser från design men det beror även på målgruppen och intresset. Det finns flera undersökningar som påvisar att informationen är viktigare än själva designen eller den estetiska intresset.

Man har ju ingen nytta av en Porsche utan motor, hur snygg den än är!

Användbarhet och tillgänglighet

Det är viktig att hitta det du söker och det är viktigt att som företagare hur man organiserar information på ett attraktiv sätt med rätt visualisering och kunskap om hur sökmotorerna, detta kan man inte bortse från idag. Viktiga ingredienser i en informationsportal när man tilltalar sin målgrupp, tillfredställer sina gamla kunder och hittar nya kunder med företagets sökmotorpositionering i konkurrensen i branschen.

Delmål – process – slutmål

Med blandad erfarenhet och kunskap sätts delmål upp och agerar tidsramar för delar av projektet. Det gör att man kommer en bra bit i processen från brainstorm till en specificerad idé på papper, för att kunden även ska känna att man arbetar med rätt processer för varje delmål. Det är ofta man arbetar baklänges i mpnga företag och det blir så otroligt mycket onödig tid för att organisationen inte utgår från ruta ett utan 123.

Arbetsprocessen – inga snabba publiceringar funkar

Det finns flera tillfällen där jag har omarbetat projekt från start eftersom kunden velat publicera mindre delar av projektet direkt online så fort som möjligt. Detta sätt att arbeta på fungerar nästan aldrig. Dessa projekt kan ta upp till 3 gånger längre tid och det enda säkra är att man förlorar tid, hoppas över strukturen och förstör planeringen för att fullfölja ett projekt utan felräkningar i tidplaneringen. Enda sättet att arbeta på är att ha en öppen kommunikation mellan frontend och backend -utvecklare, designbyrån och projektledaren.

Jag har haft möjligheten att arbeta i flera riktigt stora projekt genom åren. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa och på flera olika språk. Många på Grekiska och Engelska. I regel handlar det om god organisation och struktur, att arbeta med specifikationer för att nå absolut bästa resultat. Det slutgiltiga målet är att synas på rätt sätt och för det mesta arbetar jag mot just SEO med fokusering på sökmotorresultat användarvänlighet och tillgänglighet. På senare tid finns det även stort intresse att arbeta mot ”Responsive Design” lösningar vilket är någonting jag arbetar med i projektform för att bli bättre på.

Ekonomi och effektivisering

ALl projektledning styrs av ekonomi och avtal med kunden som ska hållas. Om man inte räknar rätt eller planerar rätt från start kommer man inte kunna hålla varken plånboken eller leverans i slutändan. Det viktigaste här är att lyssna på projektledare och kommunicera, och säga till när det inte fungerar eller om man behöver mer tid. Det kan även innefatta att andra i projektet sitter arbetslösa för att någon är försenad. Då kommunicerar man detta och delar upp arbetat så långt det går för att effektivisera projektet.

Rätt mängd ingrediens i rätt ordning underlättar för slutresultatet

SEO med HTML5

webbdesign

I november byggde vi om en gammal XHTML sida till HTML5 med syfte ett testa om det gjodre någon skillnad i sökmotorplaceringarna. Resultatet är intressant dä vi idag kan följa stegringen och målen nådda i webbsidan.

Sökordet vi villa optimera sidan för och det vi jämförde med var ”webbdesign”. Du kan nu se nsedan betydelsen av uppdatering av en webbsida och att gammal kod och standard inte hör hemma i en webbprodukt som man verkligen vill arbeta med. Det blir som att gräva en grop i blöt gyttja. Det blir aldrig nån grop men du får gräva för evigt i tron att du skall lyckas.

Företagsprofilering, trygghet och kvalitet!

Arbetet med en webbsida och designen baseras normalt sett på en organiserad företagsprofil och egentligen konverterar man den traditionella profilen till en digital profil. Det handlar bara om att öka effektiviteten och attraktionen för att synas bättre för nya som gamla kunder samtidigt som man ger intryck av kvalitet.

Att det finns massor med småföretagare som inte har koll på detta baseras på att man kanske snickrar hemma med det mesta och ser inte att man måste skapa sin seriösa digitala profil för att verka seriös.

Din egen marknadsföring handlar om att tala om vem du är. Oftast handlar det om avancerade reklambyråer och det kostar mer än du investerat i ditt företag vid starten. Att arbeta med sin egen marknadsföring är viktigt och kan ge riktigt bra resultat om man har en strategi för att nå sina mål.

Logotypen

När du har en logotyp är det väldigt viktigt att man arbetar fram en strategi för hur den ska användas, vilka färger man använder och när och hur den ska användas. Man arbetar ofta med en Grafisk Designer men det kan öven vara en reklambyrå som har uppdraget.

Kvalitet

Är du billig, bra eller helt enkelt bäst? Din profil kan vara avgörande för om kunderna hittar ig och tror på ditt arbete. Utstrålar du kvalitet och trygghet och levererar med bra rykta. Då har du förmodligen nått dina mål och kundens strävan till valuta för pengarna. Att leverera rätt kvalitet till rätt pris är kanske ditt mål och intryck du vill ge, då ska ditt företag också kommunicera det.

Välkända Hamburgerkedjor

Nu kanske vi inte ska jämföra med en världsledande snabbmatskedja som finns överallt men vi ser det som ett exempel på stil, färg och igenkännande. Om man ser till produkten man levererar och marknadsstrategin så har man valt att det ska se billigt ut. De klara glada färger man använder tilltalar kanske barn mer än vuxna och det är kanske ett trick att se billig ut. I jämförelse med extraprislappar som har en stark färg, har visat sig vara av samma strategiska val.

Leksaksproducent eller hovleverantör?

Hade det handlat om kvalitet och inte bilig mat, hade inte färgerna varit lika starka och man hade valt att inte synas lika bra på dett skrikande sätt. Marknadsstrategiskt är det korrekt för billig snabbmat men inte om du har en snickerifabrik som är hovleverantör.

Det är ganska glasklart!

Kvantitet vs. Kvalitet

En webbsida bedöms oftast efter mängden besökare och den som har flest besökare är den mest framgångsrika. Jag anser det felaktigt men förstår ju säljarens syfte att attrahera massan. Till viss del är det ju sant men tänk efter nu, din webbsida har ett syfte och därför är det viktigt att i relation till syftet förbättra sälj med hjälp av din statistik.

Den viktigaste besökaren är kanske inte den som handlar idag utan den som kommer tillbaka och handlar igen och är nöjd!

Statistik på din webbsida

Statistik är en av de viktigaste hörnstenarna i en webproduktion för att just bedömma hur man blir bättre och attraherar rätt kunder och egentligen gallra bort de som inte utför ett köp.

Trenden att handla på internet flerdubblas varje år och nu när vi kan handla säkert via mobiltelefonen är det ännu viktigare att vi som webbsideägare kan avgöra beslut som skapar mer affärer och gör avslut.

Att ha mycket trafik på webbsidan är mest viktigt för att procentuellt sett sälja till fler kunder men det viktigaste målet är att attrahera flest antal köpare som söker just din produkt.

Slutresultatet = speglar de dina mål?

Slutresultatet handlar egentligen om att fel besökare hittar din sida genom dålig sökmotoroptimering samt att de som hittar dig vänder i dörren och påverkar din Bouncerate i statistiken.
De kunder du vill attrahera är dina nöjda kunder som söker det du erbjuder. Då har du vunnit och byggt ett förtroende.

Sökmotoroptimering vs. Grammatik

skriva for webben

Att arbeta som journalist kräver sin man och det gäller verkligen att tänka efter innan man skriver för att inte stöta sig med någon läsare eller i dagens läge med sökmotorerna!

På webben är det lite annorlunda att skriva, men eftersom man egentligen har samma mål men dessutom skall tilltala sökmotorerna på rätt sätt och lyfta informationen man vill klargöra för indexering. Det tar dessutom bara ca 15 minuter innan Google har indexerat en artikel för att hittas via sökmotorerna.

Att skriva för Webben

Det är inte enkelt att skriva artiklar alls och om man inte har skrivandet som arbete är det ytterligare en svårighetsgrad att besegra. Informationsstrukturen i en artikel är väl så viktigt i en tidning, då man leder läsaren in i artikeln, som när man skriver för webben och tilltalar sökmotorerna på samma gång.

Grammatiken står tillbaka

Tillvägagångssättet kan vara väldigt lika då man har SEO i tankarna och ibland får grammatiken stå tillbaka för att sökmotoroptimeringen. Grammatiken får stå tillbaka speciellt om man konkurrerar på attraktiva sökord. Många journalister är ofta inte tränade att skriva för webben och det är en specialitet där kunskap om informatonsarkitektur ligger som grund. Det finns massor att läsa online så dagens journaister har det kanske lättare.

Flash på Webbsidan?

flash pa webbsidan

Nu är det snart 7 år sedan jag utvecklade en flash för att placera som INTRO på en webbsida. Det finns fortfarande massor med webbsidor som har kvar sina gamla flash banners men som med utvecklingen borde ersättas med en modern sökmotorvänlig animerad banner.

Flash kom som ett väldigt bra animationsverktug i slutet på 90-talet och man kunde göra fantastiska webbsidor i Flash och man hade ingen koll alls på laddningstider, användarvänlighet eller besökarens vilja utom att man skapade en fantastisk upplevelse. Flash utvecklades av det avancerade multimediaverktyget Director om slog stort för att producera CD-ROM och Multi Mediaproduktioner. VI får väl säga att CD-ROM dog ganska snabbt och internet tog över.

Ersätter Flash
Idag använder man inte alls flash av flera olika skäl.

  • Dålig sökmotorvänlighet
  • Krånglig uppdateringsmöjlighet
  • Behov av plug-in i din webbläsare
  • Borttagen funktionalitet i MAC/Apple
  • Utanför webbstandardsreglerna för webbpublicering

Det har funnits väldigt bra användningsområden med Flash, bland andra då man använde sig av tekniken Scalable Inman Flash Replacement (sIFR), för att skapa snygga titlar innan man kunde använda import av typsnitt som idag med exempelvis Google Fonts etc,.

Ersätt med jQuery
Ingen direkt ny teknik då den har använts av webbutvecklare de senaste 5-6 åren. Det bästa med denna teknik är att den är enkel att uppdatera och man når en sökmotorvänlighet som ör oslagbar. Namngivande av bilderna i en slide, Titlar av texter kan inplementeras och bli väldigt användbara samtidigt som det är snyggt att anvönda båda toning och slid funktioner på ett enkelt sätt.

Det finns fortfarande en tvekan om att flash kommer stanna hos oss och visst har den viss funktionalitet men så länge vi går mot en Mobil webb så blir det inte lätt om man inte hittar vettiga konvertsringstekniker som gör att det även fungerar på den allt mer växande Apple plattformen.

Adobe håller inte riktigt med tydligen… läs mer här