Vad menas med digital strategi

När kunden är med och förstår hur processen ser ut för ett webbprojekt tillsammans med samlad information om de verktyg och steg man ska använda klarnar ofta tanken om vad en digital strategi är. Vad det innebär för varje företag kan vara olika men i regel handlar det om en medvetenhet och konkurrens och möjligheterna internet ger om man gör rätt i ett tidigt skede.

webbstrategi utbildning

Upplysning ger mervärde

Många kunder behöver upplysning och förklaring om vad den digitala strategin egentligen gör för ett företag. Tankar kring hur detta fungerar kommer jag förklara i denna artikel. Jag har själv lärt mig genom eget projektarbete och jobbat med digitala strategier sedan mitten på 90-talet. För mig började intresset med webbdesign och marknadsföring som med åren krävde kunskap om marknadsföring och sociala medier.

En digital strategi kan vara ett samlingsnamn för att sammanfatta ett projektgenomförande av något man vill tydliggöra med internet. Det kan handla om företagets webbplats och betydelsen för vad den står för i företaget, hur man använder sociala medier och kopplar nyhetsflödet i sociala medier eller hur medarbetarna förstår och använder sociala medier för att dela sin kunskapmoch expertis kring företaget.

Mycket av detta handlar om bättre synlighet för rätt mottagare vilka man också kan arbeta med genom strategier kring sökmotoroptimering och tydlighet i sitt budskap.

Marknadsföring är gammalt

Jag pratar ofta om sökmotoroptimering som den enda lösningen för ett företags framgång på internet. Det ligger mycket i det men också företagets och medarbetarnas engagemang och kunskapmoch hur det går till. Vilka verktyg man använder är olika mellan exempelvis en advokatbyrå och en grönsakshandlare men principen med digitala strategier hjälper alla mina kunder att förstå vilka verktyg man använder och i vilken ordning. Framför allt, varför man använder olika verktyg och i vilken situation.

Bilder, artiklar och länkar är viktiga ingredienser för att skapa synlighet. Med integration med specifika sökord når man ytterligare med en digital strategi anpassad för sin verksamhet.

Se din digitala strategi so. En manual för företagets synlighet och instruktion för marknadsföring i en modern digital miljö.

Ser du ut som du pratar?

digital företagsidentitetJag träffar många företagare som är experter på sin verksamhet och bygger sitt företag runt de erfarenheter, gedigna kunskap man skaffat sig från åratal i sin bransch. Företagsledare som utvecklas enormt inom sitt område men är på stenåldersnivå när det gäller sin marknadsföring, digital utveckling och teknik i allmänhet. Jo man kan sitt och är bäst på det… vilket innebär att ingen annan får reda på det och ingen annan bryr sig. Var det din strategi?

Stort behov i den digitala världen

Det finns ett stort behov att synas i den digitala världen och utveckla nätverk i sociala medier. För de flesta typer av människor görs det på olika sätt för var och en. Stora delar av att driva ett eget företag hänger på nätverkande och kommunikation med gamla och nya vänner och kunder. Att se nya möjligheter och lyssna på nya sätt.

Vad förväntar sig dina kunder av dig

Frågan är om du förväntar dig att dina kunder litar på dig och etablerar en kontakt. Förstår hur du agerar, ser ut, pratar och medverkar i nätverkan. Kanske bara ser till din expertis och litar blint på det du säger? Frågeställningen kan också konverteras till hur din webbsida fungerar eller upplevs. Din digitala spegel förmedlar ditt beteende via webbsidan kan förvärras att ett beteende du antagit.

Vem är du och vad spelar din ”digitala synlighet” för roll mot dina kunder rent professionellt?

Ser du ut som du pratar?

Att satsa helhjärtat på sin egen verksamhet, luta sig tillbaka på lång erfarenhet och kunskap men sedan falla på målsnöret funkar inte. För att man förstå tekniken och våga medge att man inte kan eller vill investera pengar i något man inte kan blir fel. Använder du gratis verktyg som du egentligen inte kan förvänta dig något av kan du kanske inte förvänta dig rätt resultat.

”Likväl som era kunder anlitar er för experthjälp – anlita en expert för era webbprodukter och spar tid. Utvecklas på ett nytt område, erfar nya utmaningar och skapa din digitala identitet på rätt sätt från början”

Det finns flertalet strategier för hur det görs bäst och sanningen är att det finns lika många strategier som företag och idéer. Lycka till i din digitala satsning. vi finns här om du behöver hjälp med din digitala upplevelse gentemot dina kunder.

Just det kan vara avgörande för din framtid 😉

Webbstrategi – vem drar nytta av det

webbstrategi

En webbstrategi kan liknas vid att ett bestiga berg. För att nå målsättningen analyseras de hinder som försvårar bestigningen. Strategin bygger på att definiera lösningar för geografiska förutsättningar typ klimat, väder, vind och temperatur men även praktiska saker som packning, tidsberäkning, bärhjälp, mat och logi, material, kläder.

Förutsättningar är olika för varje bestigning och tidpunkt. Varje bestigning planeras efter sina förutsättningar vid varje tillfälle. Processen arbetas fram utifrån vision och målsättning. Det handlar var man bäst investerar och vilka verktyg som ger bäst resultat.

Dessa grundläggande tankar och arbetssätt kan användas i de flesta projekt även om det kanske måste omorganiseras för olika inriktning. Här nedan specificerar jag hur man går tillväga för att arbeta med webbstrategier för ett webbprojekt. God kunskap och lång erfarenhet betalar av sig och man kan komma lång på en liten budget.

Vision och tanke

Vad är tanken bakom strategin? Vad kan den bidra med som är positivt för företaget?

Syfte

Vad skall strategin leda till? Vilka motiv finns?

Målsättning

Vilka mål skall företaget nå med sin webbstrategi? Försäljningsplan, bredare kunskap om företaget och ökad synlighet osv.?

Handlingsplan

För att nå målsättningarna behöver man en handlingsplan om hur och när saker skall genomföras. Vem som ansvarar för olika delar och vem man vänder sig till vid problem? Hur löser man problem som eventuellt uppstår och hur dom ska lösas?

Mätpunkter

Fungerar webbstrategin? Ökar våra intäkter eller blir vi mer synliga? Det är viktigt att man under genomförandet, med jämna mellanrum, kontrollerar så att allt flyter på som det ska.

Uppföljning och Analys

Vilka mål har man nått? Motsvarar resultatet förväntningarna och de visioner som strategin från början hade? Analys, Statistik och uppföljning är det viktigaste för att långsiktigt arbete.

Vem behöver webbstrategier

Om du har en vision om att överträffa konkurrerande företag kan du planera din vision med en webbstrategi.

Webbstrategin löser vi internt

Utefter den erfarenhet och tid som krävs så kan man givetvis arbeta fram sin egen webbstrategi inom företaget. Frågan är om tänket jag tidigare nämner om bergbestigning verkligen håller hela vägen. Inte hade en nybörjare tagit sig till toppen med egenhändigt framtagen strategi helt utan erfarenhet.

Anlita ett proffs som kan påvisa sin skicklighet

De som arbetar i branschen har bred kunskap och lång erfarenhet som du kan ta del av. Jag har arbetat med internet och digital publicering sedan 1996 och har en gedigen bakgrund och bredd. Lång erfarenhet är den bästa bedömningen av någon man vill anlita. Efterfråga alltid tidigare resultat så du är säker i din båt och fråga gärna efter referenser.

Ett proffs med referenser är värt varje minut av din tid och du lär dig också under projektets gång vad som är viktigt och hur det skall göras.

Webbprojekt och organisation

webborganisation arbetsstruktur

Samarbete webb / designbyrå

Det arbete och tid man lägger ner på ett webbprojekt, innan man hamnar i utvecklingsskedet, kan vara från flera månader till år beroende på projektets storlek och mål. Man arbetar generellt med att strukturera befintlig information eller nyproducerat material. Med tiden lär man sig arbetssätt där effektivitet eliminerar problem och tidskrävande arbeten kräver god planering. Ett nära samarbete mellan designbyrå och webbyrå är inte helt ovanligt för att hitta rätt även med företagsprofilering och design. En designbyrå arbetar med design och känslan i företagsprofileringen medans webbyrån tar fram tekniska lösningar för användarvänlighet och funktionalitet, tillgänglighet för målgruppen osv.

I olika läger ser man de som förespråkar estetisk medan andra litar på teknik och funktion. Med internet har vi sedan länge även sett tendenser att man styr efter den informationen man söker och det är mer ofta man bortser från design men det beror även på målgruppen och intresset. Det finns flera undersökningar som påvisar att informationen är viktigare än själva designen eller den estetiska intresset.

Man har ju ingen nytta av en Porsche utan motor, hur snygg den än är!

Användbarhet och tillgänglighet

Det är viktig att hitta det du söker och det är viktigt att som företagare hur man organiserar information på ett attraktiv sätt med rätt visualisering och kunskap om hur sökmotorerna, detta kan man inte bortse från idag. Viktiga ingredienser i en informationsportal när man tilltalar sin målgrupp, tillfredställer sina gamla kunder och hittar nya kunder med företagets sökmotorpositionering i konkurrensen i branschen.

Delmål – process – slutmål

Med blandad erfarenhet och kunskap sätts delmål upp och agerar tidsramar för delar av projektet. Det gör att man kommer en bra bit i processen från brainstorm till en specificerad idé på papper, för att kunden även ska känna att man arbetar med rätt processer för varje delmål. Det är ofta man arbetar baklänges i mpnga företag och det blir så otroligt mycket onödig tid för att organisationen inte utgår från ruta ett utan 123.

Arbetsprocessen – inga snabba publiceringar funkar

Det finns flera tillfällen där jag har omarbetat projekt från start eftersom kunden velat publicera mindre delar av projektet direkt online så fort som möjligt. Detta sätt att arbeta på fungerar nästan aldrig. Dessa projekt kan ta upp till 3 gånger längre tid och det enda säkra är att man förlorar tid, hoppas över strukturen och förstör planeringen för att fullfölja ett projekt utan felräkningar i tidplaneringen. Enda sättet att arbeta på är att ha en öppen kommunikation mellan frontend och backend -utvecklare, designbyrån och projektledaren.

Jag har haft möjligheten att arbeta i flera riktigt stora projekt genom åren. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa och på flera olika språk. Många på Grekiska och Engelska. I regel handlar det om god organisation och struktur, att arbeta med specifikationer för att nå absolut bästa resultat. Det slutgiltiga målet är att synas på rätt sätt och för det mesta arbetar jag mot just SEO med fokusering på sökmotorresultat användarvänlighet och tillgänglighet. På senare tid finns det även stort intresse att arbeta mot ”Responsive Design” lösningar vilket är någonting jag arbetar med i projektform för att bli bättre på.

Ekonomi och effektivisering

ALl projektledning styrs av ekonomi och avtal med kunden som ska hållas. Om man inte räknar rätt eller planerar rätt från start kommer man inte kunna hålla varken plånboken eller leverans i slutändan. Det viktigaste här är att lyssna på projektledare och kommunicera, och säga till när det inte fungerar eller om man behöver mer tid. Det kan även innefatta att andra i projektet sitter arbetslösa för att någon är försenad. Då kommunicerar man detta och delar upp arbetat så långt det går för att effektivisera projektet.

Rätt mängd ingrediens i rätt ordning underlättar för slutresultatet

Företagsprofilering, trygghet och kvalitet!

Arbetet med en webbsida och designen baseras normalt sett på en organiserad företagsprofil och egentligen konverterar man den traditionella profilen till en digital profil. Det handlar bara om att öka effektiviteten och attraktionen för att synas bättre för nya som gamla kunder samtidigt som man ger intryck av kvalitet.

Att det finns massor med småföretagare som inte har koll på detta baseras på att man kanske snickrar hemma med det mesta och ser inte att man måste skapa sin seriösa digitala profil för att verka seriös.

Din egen marknadsföring handlar om att tala om vem du är. Oftast handlar det om avancerade reklambyråer och det kostar mer än du investerat i ditt företag vid starten. Att arbeta med sin egen marknadsföring är viktigt och kan ge riktigt bra resultat om man har en strategi för att nå sina mål.

Logotypen

När du har en logotyp är det väldigt viktigt att man arbetar fram en strategi för hur den ska användas, vilka färger man använder och när och hur den ska användas. Man arbetar ofta med en Grafisk Designer men det kan öven vara en reklambyrå som har uppdraget.

Kvalitet

Är du billig, bra eller helt enkelt bäst? Din profil kan vara avgörande för om kunderna hittar ig och tror på ditt arbete. Utstrålar du kvalitet och trygghet och levererar med bra rykta. Då har du förmodligen nått dina mål och kundens strävan till valuta för pengarna. Att leverera rätt kvalitet till rätt pris är kanske ditt mål och intryck du vill ge, då ska ditt företag också kommunicera det.

Välkända Hamburgerkedjor

Nu kanske vi inte ska jämföra med en världsledande snabbmatskedja som finns överallt men vi ser det som ett exempel på stil, färg och igenkännande. Om man ser till produkten man levererar och marknadsstrategin så har man valt att det ska se billigt ut. De klara glada färger man använder tilltalar kanske barn mer än vuxna och det är kanske ett trick att se billig ut. I jämförelse med extraprislappar som har en stark färg, har visat sig vara av samma strategiska val.

Leksaksproducent eller hovleverantör?

Hade det handlat om kvalitet och inte bilig mat, hade inte färgerna varit lika starka och man hade valt att inte synas lika bra på dett skrikande sätt. Marknadsstrategiskt är det korrekt för billig snabbmat men inte om du har en snickerifabrik som är hovleverantör.

Det är ganska glasklart!