Strategi för organisation

När du organiserar din webbsida krävs det strategi för organisation. Du bör arbeta med menyerna och innehållet först för att hamna rätt från början. Felet man ofta gör är att fokusera på design.

Fokusera på innehåll

Kunder som fokuserar på design hamnar ofta i en situation senare då innehållet inte får plats i den design man tänkt sig. Designar man efter informationen har designern en chans att se till så designen anpassas efter hur mycket innehåll det finns.

Bildoptimering

Dina bilder skall också optimeras för webbsidan och det är viktigt att det går rätt till. Lika viktigt som du skriver artiklarna på rätt sätt med målet att synas på rätt sökord ska du namnge dina bilder på rätt sätt och optimera alla komponenterna mot samma sökord.

Artikeln först – titeln sist

Optimera dina artiklar i rätt ordning. Dina artiklar skrivs normalt sett utifrån den titel du anger men svänger gärna mot andra sökord och fokus blir fel. Skriv din artikel utan tanke på sökord men rikta in dig på ett tema. Fokusera på det du vill förmedla för din artikel och optimera titel i sista skedet. Sökorden skall vara synonyma och ha flera olika ord som inte blir tjatiga.

Inge förtroende – bygg ambassadörer

Innehållet i en webbsida ska spegla din kunskap och erfarenhet. Du bör vara kort och informativ samtidigt som du gärna får ge exempel på ditt arbete och referenser. Ditt goda rykte bör vara en röd tråd genom dina artiklar och man skall kunna inge förtroende i det man förmedlar.

UX Design / Informationsarkitektur

Informationsarkitektur ux-designer

För att förtydliga dessa yrkesroller och arbetet kan det vara viktigt att förstå vad fokus egentligen ligger. En UX-Designer, ”User Experience Designer”, är med i utvecklingsarbetet och tar fram interface design och skapar ideer hur dessa ska se ut för bästa möjliga funktion, format, flexibilitet, tillgänglighet, utseende, informationsarkitektur och logik. Att strukturera information är en av de viktigaste och svåraste delarna i ett webbprojekt och de som arbetar specifikt med detta är s.k. UX-Designers och Informationsarkitekter.

Informationsarkitektur

Arbetet med informationsarkitektur och hantering av innehåll i en webbsida kan göras på många olika sätt men det finns även grundläggande regler man följer för att nå en viss standard. Att hantera information bygger oftast på att man strukturerar informationen hierarkiskt. Det vi kallar för Semantisk kod-struktur används för att göra webbsidor mer logiska och specifik HTML-kod används för sina speciella ändamål.

Man organiserar informationen liknande en tidning men fokuserar hur man publicerar informationen efter en semantisk ordning och relevans. Detta görs i HTML koden och är även viktigt för sökmotorerna för att förstå informationens viktighet och utvärdera relevansen för positionen i sökmotorerna. Detta har blivit än mer logiskt med HTML5.

Designa för målgruppen

Givetvis är det viktigt att tilltala din målgrupp och skapa en design som attraherar. Det finns olika kategorier man kan anpassa sig mot. Hur du hittar din målgrupp och tilltalar dom kan vara varje företags hemlighet men generellt kan man fånga sina kunders intresse med sin företagsprofilering, marknadsföringsstil, färg och form samt funktionalitet och rätt teknik.

Analysera – förändra – anpassa

Publicering på webben är ett ständigt arbete som inte får tappa fart. Integrering i Sociala Medier har även sitt syfte och är en hörnsten i varje företags webbstrategi. Att uppdatera borde vara ett motto mer än ett tvång och det viktigaste du kan åstadkomma är att synas och att du hittar din målgrupp. Detta utförs oftast bara genom rätt planering av webbsidan där informationsarkitekturen, UX-design och analysering utgör källan till att bli bättre dag för dag.

Utan mediaanalyser och statistik har du ingen aning om vad ditt skrivande gör för nytta. Med hjälp av statistik kan du styra dina besökare genom att anpassa informationen och UX-Designen att leda kunden genom det interaktiva gränssnittet och nå de mål du vill att kunden skall utföra.

Optimera, hitta din målgrupp

Målgrupper och anpassning kan vara svårt men att hitta dom innebär att du lyckas med dina ideer. Du måste vara lyhörd och anpassa din information för deras behov. kan du anpassa dig och trigga dina kunders nyfikenhet och vara ärlig så har du nått långt i en affärsrelation där dom litar på dig och du kan lita på dina kunder. Nya produkter och integrering av nya metoder man alltid vara riskfyllt men även väl värt i ett försök att alltid bli bättre.

Studera Informationsarkitektur

Sverige har flera utbildningar och en som vi rekommenderar ligger i Malmö. Kolla på Informationsarkitektur eller kolla in Interaction Design